Funktionsnedsättning

8 f, 2022

Hur kan jag skydda mitt barns integritet på nätet?

2022-03-08T08:43:42+01:002022-03-08 08:43|

Det är viktigt att prata med ditt barn om hur den personliga informationen inklusive bilder kan spridas på nätet. Läs mer om hur du kan skydda ditt barns integritet på Statens medieråd ...

24 f, 2021

Hur fungerar en grundsärskola?

2021-04-22T19:05:59+02:002021-03-24 14:06|

Grundsärskolan är till för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. Grundsärskolan är nio år, och det är kommunen som bestämmer om eleven har rätt att gå i grundsärskolan (efter en noggrann utredning). Läs mer ...

24 f, 2021

Vad är det för skillnad på funktionsnedsättning och funktionshinder?

2021-03-24T13:51:46+01:002021-03-24 13:51|

En funktionsnedsättning är en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd skada eller en skada efter en olycka eller sjukdom. Funktionsnedsättningar kan förekomma under en ...

5 f, 2021

Vad är ADHD?

2021-04-22T19:06:56+02:002021-02-05 16:26|

ADHD är en förkortning av det engelska Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det betyder: stora svårigheter att koncentrera sig och att sitta stilla. ADHD är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och har ingenting med intelligens ...

5 f, 2021

Vilket ansvar har skolan för elever med funktionsnedsättning?

2021-02-15T13:36:25+01:002021-02-05 16:10|

En funktionsnedsättning kan ge konsekvenser för individens lärande. Därför gäller det att skolan noggrant väljer pedagogiska strategier och utformar den fysiska miljön så att eleven kan nå målen. Alla elever är olika och skolan ...

Go to Top