Psykisk hälsa

11 f, 2021

Vad är bulimi?

2021-04-27T13:24:24+02:002021-02-11 12:01|

Bulimi är en ätstörning som innebär att man hetsäter och sedan försöker göra dig av med maten, till exempel genom att kräkas eller använda laxermedel. Hetsätningen leder ofta till kraftig ångest. Ångesten kan också leda ...

11 f, 2021

Vad är anorexi?

2021-04-22T17:03:30+02:002021-02-11 11:57|

En ätstörning börjar ofta med en önskan om att gå ner i vikt. Sedan kan flera olika saker bidra till att barnet utvecklar en ätstörning. Det kan till exempel bero på: ärftlighet att barnet mår ...

27 f, 2021

Mitt barn vill inte äta något. Vem ska jag fråga om hjälp?

2021-04-07T14:49:02+02:002021-01-27 13:12|

Kontakta genast BVC (0-5 år), elevhälsan eller vårdcentralen! Du kan också kontakta kommunens familjebehandlare eller pedagogerna på barnets förskola eller skola. Kanske har de också märkt att barnet äter lite eller mår dåligt av ...

Go to Top