Skola & framtid

Skola & framtid2022-05-10T13:18:13+02:00

Högstadietiden är en period då barnet kliver in i en mer mogen värld, och vuxenlivet närmar sig. De börjar bryta sig loss från dig som förälder och blir allt mer självständiga. Tankarna om framtiden smyger sig på vilket kan kännas lockande för vissa men stressande för andra. De får höra från oss vuxna att nu är det viktigt att klara högstadiet så att de kommer in på gymnasiet. De ska välja gymnasium och utifrån det börja fundera på vad de ska jobba med framöver. Här behöver du som förälder stötta, vägleda och lyssna. Det är viktigt att motivera ditt barn att klara skolan, utan att sätta för stor press.

Hur kan ni som föräldrar hjälp dem att klara av detta kliv till självständighet med allt vad det innebär?

Studie- och yrkesvägledare

Vår studie- och yrkesvägledare har i uppdrag att hjälpa ditt barn inför gymnasievalet. Du hittar kontaktuppgifter på Valdemarsviks kommuns hemsida.

Det svenska skolsystemet

På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om det svenska skolsystemet, från förskola till universitet.

Hur pratar jag med mitt stressade barn?2021-03-23T10:14:57+01:00

Förslag på samtalsämnen och frågor när du vill prata med ditt barn om stress:

Hemma: Hur är det hemma? Händer något särskilt som påverkar barnet? Har barnet möjlighet att vara i fred? Behöver hen mer lugn och ro?

Fritiden: Är det roligt med aktiviteter? Är de för många? Är de för få? Är det roligt att träna? Tar det för mycket tid?Är det för mycket ansvar hemma? Med hemmet och syskon?

Skolan: Hur är det i skolan? På lektionerna? På rasterna? Hur fungerar det med läxor?

Kompisar: Hur är det med kompisar? Känner barnet sig ensam? Är det svårt att säga nej till kompisar?

Källa: 1177.se 

Vår ungdom har nu gått 3 år på gymnasiet men kommer inte få gymnasieexamen, vad händer nu?2022-07-01T14:59:44+02:00

Det är alltid tråkigt att efter 3 år inte ha med sig alla betyg. Men allt går att fixa. Alla ämnen går att läsa via Komvux. Kontakta kommunens ansvarige för vuxenstudier och diskutera hur ni kan lägga upp en planering. Läs mer på Kommunens hemsida.

Har din ungdom inte fått sin gymnasieexamen kommer hen bli kontaktat av kommunens samordnare för Kommunala AktivitetsAnsvaret (KAA). Alla kommuner har en skyldighet att kontakta ungdomar under 20 år ifall de inte har gymnasieexamen eller om de inte går på gymnasiet.

Ungdomen erbjuds hjälp och stöttning till att komma igång med studier, komma ut på praktik eller något annat som skulle gynna ungdomens situation. Kontakt till kommunens ansvarige för KAA finns på kommunens hemsida.

Vår tonåring har börjat på gymnasiet men det verkar inte gå så bra, hen trivs inte och tycker att hen har valt fel program?2021-02-15T13:37:05+01:00

Vänta inte för länge innan du/din ungdom pratar med sin mentor och studie och yrkesvägledare på sin skola. Be om hjälp, finns det möjlighet att byta till annat program. Ju fortare man upptäcker att det är fel program desto lättare brukar det vara att byta.

Men ibland måste man också prata om att hålla ut. Nya utmaningar är jobbiga men vi vet att det oftast blir bättre bara man börjar lära känna några fler personer i klassen. Bara att man får koll på hur det är att studera på gymnasiet.

Ser ni att frånvaron är hög och att ert barn kommer efter i flera ämnen – prata genast med ansvariga på skolan.

Vår tonåring har ingen aning om vilket program hen ska välja. Och inte vad hen vill jobba med framöver. Vad gör vi?2021-02-15T13:37:16+01:00

Ett av de första valen som ungdomen själv får bestämma över och då vill man ju göra rätt val. Tillsammans kan ni gå in på de olika gymnasieskolornas hemsidor och se vilka program som finns och hur skolan ser ut mm. Att välja rätt kan vara svårt men tänk att alla program idag är högskoleförberedande så ungdomen har möjlighet att läsa vidare framöver ifall de vill det.

Att fundera på ett yrke kan vara svårt då vi oftast inte vet vilka yrkes som finns. Men idag finns det ca 8000 olika yrken att välja på så valmöjligheten är stor. Leta utbildningar och information tillsammans, läs på och fundera lite utanför er egna box. Vad är ditt barn intresserad av?

Tips:

Min tonåring går i 9:an och börjar bli riktigt skoltrött. Hur kan jag peppa??2022-07-01T10:37:49+02:00

Vad står skoltröttheten för, är det oro för framtiden och för vilket val de ska göra är en fråga som behövs ställas först. Eller är det tonårströtthet över lag?

Många ungdomar tappar orken när de är oroliga för att de inte kommer kunna få ihop tillräckligt med poäng för att komma in på det program som de önskar. Be skolan och skolans SYV (Studie och yrkesvägledare) att hjälpa till med att titta hur antagningspoängen sett ut föregående år, måste din ungdom ha jättehöga betyg för att komma in eller är det okej att dra ner på takten lite? Har hen kommit efter och känner att det är omöjligt att ta ifatt? Be mentor om hjälp med att titta över situationen, be om hjälp med att strukturera upp arbetet och att din ungdom lägger fokus på rätt saker. Det är viktigt att din ungdom får grepp över sin studiesituation för då först blir den hanterbar. Försök peppa ditt barn. Erbjud din hjälp med läxorna, även att inte det är ditt bästa ämne, men forskning visar på att engagerad förälder genererar bättre studieresultat. Samtidigt så får ni lite tid tillsammans och kan kanske prata om lite andra saker samtidigt.

Är det bara tonårströtthet? Hjälp din ungdom att hjälpa sig själv. Ett förslag är att införa telefontystnad vid en bestämd tid. Kom överens om att telefonen ska läggas ngn annanstans än i sovrummet över natten. Många ungdomar har telefonen bredvid sängen eller till och med under kudden. Det plingar i deras telefon långt in på natten eller kanske även hela natten. Även om ert barn inte vaknar och svarar, så störs deras nattsömn då de inte kommer ner i djupsömnen. Men det kan också vara så att de vaknar till varje gång det plingar till i telefon och då blir det inte tillräckligt med sömn.

När ska man välja gymnasieskola?2022-07-01T10:39:17+02:00

Gymnasieväljare söker till gymnasiet under Gymnasievalsperioden. Perioden kan skilja sig mellan olika delar av Sverige. Ibland börjar den redan i mitten av december, ibland så sent som i slutet av januari. I Östergötland är gymnasievalsperioden 18 januari – 15 februari. Fråga för säkerhets skull om rätt datum Studie- och yrkesvägledaren på ditt barns skola eller genom att söka info på webbsidan Antagningskanslier.se

Vilka gymnasieutbildningar finns det?2022-07-01T10:41:12+02:00

Läs mer om gymnasieval och de olika inriktningarna under rubriken Skola och framtid.

Måste mitt barn gå på gymnasiet? Kostar det något?2022-07-01T10:43:29+02:00

Ungdomar som avslutat grundskolan kan välja att fortsätta studera i gymnasieskolan som är frivillig och avgiftsfri. Gymnasieskolan består främst av nationella program och introduktionsprogram. För ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning finns gymnasiesärskolan som är en fyraårig utbildning. Läs mer om gymnasieskolan på Skolverkets hemsida.

Mitt barn vill gå till Fabriken, är det bra där? Vad gör dom där?2022-07-01T15:13:21+02:00

Fabriken är öppen fritidsverksamhet och Ung Mötesplats där alla är välkomna mellan 10-19 år.

För barn mellan 10 och 12 år (årskurs 4 – 6) finns öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb). Den är avgiftsfri (betalar för eventuell lunch/mellanmål) där kan man komma och gå som man vill.

Läs mer om Fabriken på kommunens hemsida.

Hur dags ska mitt barn lägga sig?2022-07-01T15:16:39+02:00

Barn från 13 år behöver sova 8–9 timmar per dygn, men vissa behöver mer sömn än så i puberteten. Många i den här åldern sover mindre än de behöver, vänder på dygnet och har svårt att somna på kvällen.

Barn som har vänt på dygnet blir oftast trötta först vid 3–4-tiden på natten och vill helst sova till klockan 12 på dagen. De sover som djupast vid 6-tiden på morgonen, när det egentligen är dags att gå upp.

Läs mer om sömn på 1177.se

Kostar det något att låna böcker till barnen?2021-02-15T13:46:27+01:00

Nej, det kostar inget. Man ansöker om ett lånekort på biblioteket. Du hittar kontaktuppgifter till biblioteken på kommunens hemsida  Det är viktigt att lämna tillbaka böckerna i tid och att vara rädd om dom så de inte går sönder. Då får man betala böter. Barn som går i skolan brukar även kunna låna hem böcker från skolans bibliotek.

Hur får man kontakt med läraren i barnens skola?2021-02-03T11:31:16+01:00

Du hittar kontaktuppgifter i Infomentor eller på kommunens hemsida 

Vad är Infomentor?2021-02-03T11:34:53+01:00

Infomentor är den ”lärplattform” som förskolor och skolor i Valdemarsviks kommun använder sig av. Här finns till exempel planering för barnets dagar på förskola/fritids/skola och information till dig som förälder. Så det är viktigt att gå in på Infomentor regelbundet för att inte missa viktig information. Minst en dag i veckan. På kommunens hemsida finns filmer som visar hur du ska använda Infomentor. Du kan också läsa mer på Infomentor.se  eller kontakta någon personal på barnets förskola eller skola.

Läs mer

Kontakt

Har du frågor om ditt föräldraskap eller om du känner oro för ditt barn kan du ringa oss på telefon 0123- 191 00 (växel). Vi som svarar arbetar på kommunens Råd och stöd-enhet. Om du vill kan du vara anonym i dessa samtal.

Du har även möjlighet att maila oss på foraldrawebben@valdemarsvik.se, eller använda meddelandefunktionen som finns på alla sidor.

Go to Top