Vad påverkar barn och ungas hälsa?

Barns levnadsvanor och uppväxtmiljö har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Du som förälder/vårdnadshavare har det största ansvaret för att barnet ska må bra och att barnet utvecklar sunda levnadsvanor. Här har dina egna levnadsvanor och din inställning till hälsans betydelse stor påverkan. Förskola, skola och utbud och tillgänglighet på fritidsaktiviteter har också betydelse för barnets framtida levnadsvanor. Exempel på levnadsvanor:

 • Matvanor
 • Fysisk aktivitet
 • Sömn
 • Tobak, alkohol och droger
 • Stress

Klicka här om du vill läsa om psykiska hälsa bland barn och unga

Andra faktorer som också påverkar barn och ungas hälsa:

 • Kompisrelationer
 • Förebilder och skönhetsideal
 • Trivsel i skolan/förskolan
 • Skolgång
 • Kost och fysisk aktivitet i skolan (och förskolan)
 • Relation och trygghet till föräldrar
 • Samhällsplaneringen (tillgång till gång/cykelbanor, lekplatser, spontanidrottsplatser)
 • Fritidsutbud och tillgängligheten
 • Traumatiska händelser från tidig barndom

Hur mäter man barns hälsa?

Det finns många sätt att mäta hälsa på. Data om barn och ungas hälsa inhämtas i bla från BVC, Folktandvården, vårdcentralen och elevhälsan som mäter, väger och samtalar med/om barnets mående och livssituation. Elevundersökningar (enkäter) är ett annat exempel på data som beskriver barns hälsa, livsvillkor och levnadsvanor. I enkäterna får barnet tex svara på hur de själva upplever sin hälsa, om de trivs skolan, vad de gör på fritiden, hur mycket grönsaker/sötsaker dom äter, om de prövat alkohol, tobak osv. Hos SCB, Socialstyrelsen mfl finns uppgifter om sjukdomar, olyckor osv.

På Region Östergötlands hemsida kan du läsa resultatet av Ungdomsenkäten Om mig

Ung i pandemin

För många ungdomar har utbrottet av covid-19 inneburit en stor omställning i vardagen. Det finns ofta en oro för sin egen eller andras hälsa. Och för många har utbrottet lett till hemmastudier, vilket är en stor utmaning. Vardagen har också påverkat ungdomar som i vanliga fall träffar många kompisar, går på gym, hänger på caféer, deltar i en förening och liknande. Man hamnar i situationer där man måste göra ett val. Delta eller inte? Det finns ungdomar som påverkas ekonomiskt då deras föräldrar blir av med jobbet eller som mister en vän eller släkting.

Sveriges kommuners och regioners hemsida kan du läsa med om hur Covid-19 påverkar ungdomar.

Ladda ner

Läs mer

Kontakt

Har du frågor om ditt föräldraskap eller om du känner oro för ditt barn kan du ringa oss på telefon 0123- 191 00 (växel). Vi som svarar arbetar på kommunens Råd och stöd-enhet. Om du vill kan du vara anonym i dessa samtal.

Du har även möjlighet att maila oss på foraldrawebben@valdemarsvik.se, eller använda meddelandefunktionen som finns på alla sidor.

Visste du att...

74%

av Valdemarsviks elever i åk 8 ”mår bra”.

79%

av Valdemarsviks elever i åk 8 sover bra om nätterna.

89%

av Valdemarsviks elever i åk 8 har en positiv framtidstro.

Uppgifterna kommer från 2020 års ungdomsenkät “Om mig” som genomförs varje år av Region Östergötland.

Läs mer om enkäten Om mig här
I samarbete med