Tobak, alkohol & droger

Tobak, alkohol & droger2023-01-10T12:18:12+01:00

Rökning har minskat både bland vuxna och ungdomar, vilket är positivt. Idag röker ungefär 7 procent av Sveriges vuxna befolkning och var femte elev i årskurs 2 på gymnasiet (20%). Även alkoholkonsumtionen har minskat. Användning av narkotika är i stort sett oförändrat.

Värt att notera är att de flesta vuxna som röker började röka innan 18 års ålder, och att nästan alla som provat att röka cannabis har provat cigaretter innan. Cannabis är dessutom vanligare bland ungdomar som dricker mycket alkohol. Det tycker vi är starka argument för att fortsätta kämpa för att färre ungdomar ska prova tobak och alkohol.

CAN:s årliga undersökning

CAN – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning – är ett nationellt kompetenscentrum inom ANDT-området. CAN:s uppdrag är att sprida kunskap om konsumtions- och skadeutvecklingen av alkohol och andra droger i samhället.

CAN gör årliga nationella undersökningar om erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Av den senaste rapporten framgår bland annat:

 • 4 av 10 niondeklassare har druckit alkohol under de senaste tolv månaderna.
 • Alkoholkonsumtionen, det vill säga mängden alkohol som konsumeras, var högre bland elever i glesbefolkade kommuner.
 • Att använda narkotika var vanligare bland elever i storstäder.
 • Av niondeklassarna i hela landet är det 9 procent av pojkarna och 6 procent av flickorna som svarade att de någon gång använt narkotika. Den vanligaste narkotikasorten att ha använt är cannabis.
 • Den totala andelen som någon gång använt narkotikaklassade läkemedel utan läkares ordination ligger i år på 8 procent. Om dessa adderas till de som använt narkotika närapå fördubblas andelen med narkotikaerfarenhet.
 • En av tio elever i nian röker cigaretter. Att röka ibland är vanligare än att röka regelbundet.
 • Andelen som snusar har ökat sedan 2018. Den största ökningen, relativt sett, har skett bland flickorna, men det är fortfarande betydligt vanligare bland pojkar än flickor att snusa.

Se fakta om Valdemarsviks ungdomar längre ner på sidan….

Frågor och svar
Är nikotin farligt?2022-12-16T11:28:20+01:00

Trots att effekten av nikotin är mindre än många andra droger är det en väldigt beroendeframkallande drog. Anledningen till det är att mycket dopamin frigörs i hjärnan vid nikotinbruk, och att nikotin är lättillgängligt i och med att bruket är lagligt och inte lika stigmatiserat som många andra droger.

Läs mer om nikotin på Drugsmart.se

Är det åldergräns på att köpa vitt snus?2022-12-16T11:27:17+01:00

Ja, enligt tobakslagen är det 18-årsgräns att köpa vitt snus.

Innehåller vitt snus tobak?2022-12-16T11:26:08+01:00

Vitt snus (tobaksfris nikotinprodukter) innehåller nikotin från tobaksplantan, men inte hela tobaksblad.

Hur kan jag hjälpa mitt barn sluta att vejpa?2022-12-16T10:33:50+01:00

Det kan vara svårt att sluta med e-cigaretter, särskilt om behållarna varit överdoserad med nikotin. Kontakta helst skolsköterskan eller vårdcentralen för hjälp. Det finns även hjälp att sluta via Internet. Läs mer på dessa webbsidor:

 • Ungdomsmottagningen på nätet
 • Sluta-Röka-Linjen
 • 1177 – Rökning och snusning
 •  Drugsmart.se
 • A Non Smoking Generation
Är e-cigaretter bättre än vanliga cigaretter?2022-12-16T10:28:28+01:00

E-cigaretter har marknadsförts som ett sätt att sluta röka vanliga cigaretter. Men det finns inga bevis för att e-cigaretter gör det lättare. Du blir inte av med nikotinberoendet eftersom e-cigaretter oftast innehåller nikotin. Du blir inte heller av med vanan att röka eftersom du fortsätter att hålla något i handen och föra det till munnen för att ta ett bloss. En del tycker att det känns mindre att andas in ångorna från en e-cigarett, än att andas in röken från en vanlig cigarett. Det kan göra att man tar djupare bloss och röker oftare.

Är det farligt att röka e-cigaretter?2022-12-16T10:27:17+01:00

Det finns ämnen i e-cigaretter som kan skada dina lungor och blodkärl, precis som vanliga cigaretter kan. Du kan få hosta, ont i halsen, bli torr i munnen, må illa eller bli yr om du röker e-cigaretter. Många e-cigaretter innehåller nikotin som kan göra dig beroende. Kroppen vänjer sig då vid nikotinet, och vill ha det igen. För dig som är barn eller tonåring är det extra lätt att bli beroende av nikotin. Det kan vara både mer eller mindre nikotin i e-cigaretter än i vanliga cigaretter. Det gör det svårt att säga hur skadliga eller farliga de är.

Källa: UMO

Vad är Vape?2022-12-16T10:22:25+01:00

Vape är en e-cigarett (elektronisk cigarett) och räknas som ”tobaksliknande produkt” i tobakslagen. Vanligtvis består den av en metallhylsa med en kammare som kan laddas med en vätska eller en ampull med smakämnen. Ofta innehåller vätskan också nikotin i olika halter. När e-cigaretten används värms vätskan upp med hjälp av ström från ett batteri och ånga bildas som man sedan andas in.

Läs mer här: Centralförbundet mot narkotika 

Vad gör jag om mitt barn kommer hem full?2022-04-19T11:09:00+02:00

Hur mycket man än pratat om alkohol med sitt barn kan det hända att ens barn kommer hem full. Visst, det känns ganska skönt att barnet kom hem men hur ska man hantera detta?

 • LÅT DISKUSSIONEN VÄNTA
  Det är inte läge att diskutera i detta tillstånd. Det blir inget bra eller givande samtal. Se till att din tonåring får i sig lite vätska och ställ en hink bredvid sängen. Låt hen sova och nyktra till innan ni pratar om det.
 • BERÄTTA HUR DU KÄNNER – MEN GÅ VARSAMT FRAM
  Beskriv dina känslor men gå inte på för hårt. Förmodligen känner din tonåring redan skam och skuld. Säg hellre ”jag accepterar inte att du dricker” än att barnet var dum.

Mer tips på IQ:s hemsida

Är energidrycker farligt?2021-04-27T13:20:40+02:00

Det går inte att säga rakt av att alla energidrycker är farliga. Det beror på vad dom innehåller. Men de flesta energidrycker innehåller relativt mycket koffein vilket kan ge hjärtklappning eller huvudvärk på barn. Barn är känsligare för koffein än vuxna. Mycket koffein kan även leda till dålig sömn, ångest och oro.

En annan negativ sak med energi- och sportdrycker är att de fräter på tänderna. Det beror på att de har ett lågt pH-värde. Man kan förklara det som att de innehåller sura ämnen. Det sura i energidrycker kan göra att tändernas emalj löses upp om du dricker det ofta. Då kan tänderna bli gula och sköra.

Läs mer om energidrycker:

Jag röker själv – hur kan jag påverka mitt barn till att avstå tobak?2022-07-01T14:16:02+02:00

Det kan kännas svårt att övertyga sina barn om att avstå dåliga vanor man själv har. Men vänd hellre ditt beroende till en fördel för konversationen – du vet ju nackdelarna med tobak. Var ärlig och berätta hur tobaken har påverkat dig och försök känna förståelse för ditt barns oro och tankegångar. Kanske kan ni gemensamt stödja och förebygga
tobaksbruk i hemmet? Kanske kan ni komma överens om att du slutar med ditt tobaksbruk om ditt barn samtidigt lovar att inte börja?

Källa: Non smoking Generation

Läs mer om tobak och ungdomar i Non smoking generations Föräldramaterial – hur pratar jag med ditt barn och tobak samt  på Non smoking generations hemsida.

Hur märker jag att mitt barn använder tobak?2021-02-09T13:52:47+01:00

Det finns några tecken du kan hålla utkik efter:

 • Luktar ditt barns kläder rök?
 • Tuggar ditt barn oftare tuggummi eller använder halstabletter?
 • Tar ditt barn sena och regelbundna kvällspromenader?
 • Anar du ett mer omsorgsfullt användande av tandborsten?
 • Har du hittat tändare, cigaretter, snus eller e-cigarett som kan likna en penna eller batteridriven apparat

Prata generellt om tobak för att öppna samtalsklimatet. Och våga fråga om du är orolig eller undrar något.

Källa: Non smoking Generation

Läs mer om tobak och ungdomar i Non smoking generations Föräldramaterial – hur pratar jag med ditt barn och tobak samt  Fpå Non smoking generations hemsida.

Hur vet jag om jag dricker för mycket?2021-02-09T12:34:59+01:00

För en del personer går det bra dricka då och då. Andra kan få problem ganska snabbt. Det går inte att säga exakt vad som är för mycket. Därför kan du inte jämföra dig med andra. Men du dricker för mycket eller för ofta om ditt liv påverkas mycket av alkoholen.

Här är några tecken på att du bör prata med någon om hur du dricker:

 • Du tål mer alkohol än tidigare.
 • Du dricker ofta mer än du hade tänkt.
 • Du gör saker när du är full som du ångrar efteråt.
 • Du glömmer vad du har gjort eller sagt när du har druckit.
 • Du vill dricka igen dagen efter att du har varit full.
 • Du kan inte sluta dricka, fast du försöker.
 • Du tänker mycket på alkohol, och hittar ofta anledningar att dricka.
 • Det går sämre i skolan eller på jobbet.
 • Andra personer säger att du dricker mycket, eller är oroliga för dig.
 • Du blir nedstämd, irriterad, får ångest eller sömnproblem.
 • Du hamnar i dåliga situationer på grund av alkohol. Till exempel att du gör något brottsligt, skadar dig själv eller andra personer, eller har sex fast du egentligen inte vill.

Du kan läsa mer om alkoholvanor på ungdomsmottagningens webbplats umo.se. Vill du testa dina alkoholvanor? Prova e-screens sajt.

Vilka komplikationer kan alkoholberoende ge?2021-04-19T13:50:30+02:00

Alkoholberoende kan orsaka eller förvärra skador och sjukdomar i hela kroppen. Kraftigt drickande under lång tid kan leda till allvarliga förändringar i hjärnan. Det kan påverka ditt nervsystem och hur du mår psykiskt. Dessutom kan berusning leda till att du råkar ut för olyckor eller hamnar i besvärliga, farliga eller våldsamma situationer.

Det här är några av de sjukdomar som kan orsakas eller förvärras av alkohol. Du kan läsa mer om vissa tillstånd genom att klicka dig vidare till 1177.

Vad är delirium tremens?2021-02-09T12:29:36+01:00

Delirium tremens är en allvarlig komplikation som kan uppstå vid långvarigt alkoholmissbruk. Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har symtom på delirium tremens.

Detta är symptom på delirium tremens:

 • Du får feber.
 • Pulsen blir snabb.
 • Det känns ostadigt när du går.
 • Du får skakningar och svettningar.
 • Du upplever förvirring och hallucinationer.
 • Du får minnesförlust.
 • Du upplever problem med synen.
Vad är alkoholabstinens?2021-02-09T12:28:54+01:00

Om du är beroende av alkohol och inte dricker kan du få symtom på abstinens. Abstinens är när kroppen är så van vid alkohol att du mår dåligt när du inte dricker. Du kan bli orolig, skakig, illamående, svettig och få svårt att sova. När du minskar ner på ditt drickande eller slutar att dricka kan abstinensen bli besvärlig. Då kan du få hjälp av vården. Det finns läkemedel som kan mildra besvären och förebygga allvarlig abstinens. Abstinensen brukar gå över på någon vecka. Även om abstinensen kan vara besvärlig är det alltid bättre att sluta dricka än att fortsätta. Kontakta en vårdcentral om abstinensen är besvärlig. Du kan kontakta många mottagningar genom att logga in på 1177.

 • När du har druckit stora mängder under lång tid kan abstinensen bli allvarlig. Då kan du få krampanfall. Det kallas abstinensepilepsi. Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har symtom på abstinensepilepsi. 
 • Du kan också få delirium tremens. Det är en mycket allvarlig komplikation vid långvarigt alkoholberoende. Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har symtom på delirium tremens.

 

Hur kan man behandla ett alkoholberoende?2021-02-09T12:21:20+01:00

Det finns många alternativ om du vill ha professionell hjälp att ändra dina alkoholvanor. Du kan välja läkemedel eller psykologisk behandling, båda anses lika effektiva. Du kan också kombinera olika behandlingar. Om du inte lyckas med en behandling kan du prova en annan.

Här är exempel på behandlingar som kan hjälpa:

 • motivationshöjande samtal
 • kognitiv beteendeterapi, KBT
 • tolvstegsprogrammet
 • läkemedelsbehandling
 • självhjälpsgrupper.

Läs mer på 1177 om behandling och stöd vid alkoholproblem.

Vad finns det för hjälp att få om jag har ett alkoholberoende?2021-02-09T12:20:32+01:00

Vad kan jag göra själv?

Det går att ta sig ur ett beroende utan någon speciell behandling. Många ändrar själva sina vanor, ofta med stöd av närstående. På 1177 kan du läsa mer om hur du själv kan ändra dina alkoholvanor.

Söka behandling

Det finns behandling för alkoholberoende. Här kan du få hjälp:

På 1177 kan du läsa mer om var du kan få hjälp mot alkoholproblem.

Alla vårdmottagningar har sekretess. Om du vill vara helt anonym kan du kontakta Alkoholhjalpen eller Alkohollinjen.

Hur vet jag att jag är beroende av alkohol?2021-02-09T12:17:55+01:00

Du som är beroende av alkohol kan känna igen dig i följande påståenden:

 • Du känner ett starkt begär efter alkohol.
 • Du har svårt att sluta dricka när du har börjat.
 • Du har misslyckats med att minska drickandet.
 • Du ger drickandet en central roll, ofta på bekostnad av annat som du tycker är viktigt.
 • Du tål större mängder alkohol och måste dricka mer alkohol än tidigare för att få samma effekt.
 • Du mår dåligt när du inte dricker alkohol och får så kallade abstinensbesvär. Abstinensbesvär kan vara att du skakar, mår illa eller har problem med sömnen.

Om tre eller fler av påståendena stämmer in på dig har du sannolikt ett alkoholberoende.

Vad är alkoholberoende?2021-02-09T12:17:00+01:00

En del som dricker alkohol utvecklar så småningom ett beroende. Det betyder att du då har du vant dig vid alkohol och det kan vara svårt att sluta dricka. Ett beroende leder till komplikationer och besvär av olika slag. Alkoholvanor och risken att utveckla ett beroende kan påverkas av olika saker. Till exempel hur du har det omkring dig, hur du mår och av ärftlighet. Det går inte att säga hur lång tid och hur mycket du måste ha druckit för att utveckla ett beroende.

Hur mycket kan man dricka när man ska köra bil?2021-02-09T12:15:02+01:00

Gränsen för rattfylleri går vid 0,2 promille alkohol i blodet och för grovt rattfylleri vid 1,0 promille. Undvik alltid att dricka alkohol innan du kör bil. Har du druckit dagen innan – undvik att köra dagen efter.

Hur gammal måste man vara för att få dricka alkohol?2021-02-09T12:10:57+01:00

Sverige har 18 års åldersgräns för att köpa folköl i butiker och för servering av alkohol på restaurang. För köp hos Systembolaget är åldersgränsen 20 år. Det är förbjudet att sälja eller servera alkohol till den som är märkbart berusad.

Varför kan man bara köpa alkohol på Systembolaget?2022-07-01T14:33:44+02:00

En grundtanke med svensk alkoholpolitik är att den ska minska omfattningen av alkoholskador i befolkningen, genom att bland annat antal försäljningsställen är begränsade. I Sverige har vi ett detaljhandelsmonopol för alkohol, vilket innebär att vi bara kan köpa alkohol på Systembolaget och inte i vanliga mataffärer. Ytterligare ett sätt att få färre att skadas av alkohol är att alkohol beskattas extra, och att det finns åldersgränser för hur gammal man måste vara för att få köpa alkohol.

Läs med på systembolagets hemsida.

Vad händer i kroppen när man dricker alkohol?2022-07-01T14:36:34+02:00

Alkohol tas upp av mage och tarmar och transporteras via blodet till bland annat hjärnan. Det kan leda till känslor av välbehag, avslappning och ångestlindring, men också till exempelvis ökad irritabilitet, nedstämdhet och trötthet. Effekterna av alkoholpåverkan varierar dock, beroende på konsumerad mängd, samt mellan personer och situationer. Att dricka på fastande mage eller att snabbt dricka större mängder leder till kraftigare berusning och vid konsumtion av stora mängder kan dödsfall inträffa till följd av alkoholförgiftning.

Läs mer:

systembolagets hemsida

1177.se

Vilka argument ska jag använda för att mitt barn ska sluta/aldrig använda tobak?2021-02-09T13:52:09+01:00

Att bara säga att tobak är farligt för hälsan på sikt biter sällan på ungdomar. Barn lever här och nu. Här har du exempel på argument att använda:

 • Inkörsport till andra droger – Alla som röker/provar att röka börjar absolut inte att använda droger, men om man vänder på det har de flesta som provat att röka cannabis använt cigaretter.
 • Fattigdom och barnarbete – På tobaksodlingar arbetar ofta människor som lever i fattigdom under omänskliga förhållanden. Många barn tvingas hjälpa sina föräldrar på tobaksfälten och kan inte
  gå i skolan. De som arbetar på tobaksodlingar riskerar att bli allvarligt sjuka. Under en dags arbete kan
  de få i sig en nikotinmängd som motsvarar runt 50 cigaretter!
 • Miljöpåverkan pga tobaksodlingen – varje år skövlar 286 000 ”fotbollsplaner” för att ge plats åt nya tobaksodlingar och virke till torkningen av tobaksbladen. och plats för att torka tobaksbladen.
  Marken som tobaken odlas på förorenas av bekämpningsmedel och töms på näring, vilket gör att det tar lång tid innan den har återhämtat sig och kan brukas igen.
 • Miljöpåverkan pga nedskräpning – I Sverige slängs omkring en miljard fimpar varje år på gatorna! Fimpar innehåller ett slags plast, cellulosaacetat, som kan ta 12 år för naturen att bryta ner.
 • Ekonomi privat – Att röka ett paket cigaretter om dagen kostar ca 24 000 kr per år. Och att snusa en dosa snus om dagen kostar ca 17 000 kr. Dessa pengar kan man använda till roligare saker….
 • Ekonomiska kostnader på samhällsnivå  – Tobak kostar årligen över 31 miljarder kronor i Sverige, i form av exempelvis sjukhuskostnader, sjukskrivningar och produktionsbortfall.
 • Fysiska hälsan – givetvis är hälsan ett stort och viktigt argument också. I Sverige dör cirka 14 000 personer
  varje år på grund av tobak. Ser vi till hela världen dör 7 miljoner varje år. Kroppen skadas på många sätt, exempelvis skapar nikotinet ökad risk för inlärningssvårigheter och depression. Rökning ökar risken för olika sorters cancer, för hjärtinfarkt och stroke och benskörhet bland annat.

Källa: Non smoking Generation

Läs mer om tobak och ungdomar på Non smoking generations hemsida.

samt i deras Föräldramaterial – hur pratar jag med mitt barn om tobak?

Varför börjar unga röka eller snusa?2021-02-09T13:53:23+01:00

Trots att de flesta unga idag vet att tobak inte är hälsosamt börjar ändå cirka 16 000 barn att röka varje år. De vanligaste orsakerna till att ungdomar börja röka är:

 • kompisar och grupptryck
 • psykisk ohälsa
 • att förebilder röker
 • brist på stöd från föräldrar samt andra vuxna.

Källa: Non smoking Generation

Läs mer om tobak och ungdomar på Non smoking generations hemsida.

Vad är metamfetamin?2021-04-19T13:51:08+02:00

Metamfetamin är en mycket starkare variant av amfetamin. Drogen har många smeknamn och kallas även för “Ice, Glas, Crystal, Crystal Meth och Speed”.

Det är för det mesta ett vitt pulver som ibland kan vara svagt rosa, grågult, brandgult och brunt. Pulvret kan också pressas till tabletter – detta sväljs eller injiceras.

Metamfetamin kan även framställas i en speciell kristallisk form och då ser det ut som krossad glas, grovt salt eller is. “Ice”, den kristalliska formen är gjort för att rökas och den skapar enormt kraftiga effekter. Dessa effekter är mycket starkare än vanligt amfetamin och drogen verkar mycket längre, ibland upp till 24 timmar.

Hur ser man att någon använt amfetamin?2021-02-09T12:54:39+01:00

En person som är påverkad av amfetamin har stora stela pupiller, pratar mycket och rör sig fladdrigt och har svårt att sitta still. Hen kan också vara torr i munnen och smacka ofta med munnen. vanligt är också att personen får nervösa ryckningar,“ticks”, gör grimaser och är mycket rastlös. Amfetamin-missbrukaren kan vara aggressiv, retlig, förvirrad och ha kort stubin.

Vad är amfetamin?2021-02-09T12:54:45+01:00

Amfetamin framställs i laboratorium – och droger tillhör gruppen centralstimulerande droger. Det betyder att den påverkar det centrala nervsystemet i kroppen – nämligen hjärnan och ryggmärgen. Det är ett vitt pulver men kan ibland ha en skiftning åt gult, rosa eller grått. Det kan tas på olika sätt t.ex. ätas som tabletter eller kapslar, sniffas, drickas eller injiceras.

Vad innebär det att vara drogberoende?2022-07-01T14:39:29+02:00

Att vara beroende är att inte kunna kontrollera sitt sug och sina begär. Beroendet gör att en person inte kan sluta använda exempelvis droger eller alkohol, utan vill ha mer och mår dåligt om den inte får mer. Man kan vara beroende av många olika saker, inte bara droger, utan även exempelvis spel eller sex.

Läs mer på 1177.se

Vad är narkotika?2022-07-01T14:42:16+02:00

Narkotika är ämnen som påverkar kroppen och hjärnan. De är beroendeframkallande och kan framkalla rus/lyckokänslor m.m. Det finns många olika sorters narkotika t.ex. hasch, marijuana, kokain m.fl.

Läs mer:

CAN.se

Polisen.se

UMO.se

Läkemedelsverket

Vad är en drog?2022-07-01T14:42:59+02:00

Droger är ämnen som påverkar kroppen och hjärnan. Några exempel på droger är alkohol, narkotika, tobak, kaffe, dopingmedel, lösningsmedel och vissa läkemedel.

Läs mer:

CAN.se

Polisen.se

UMO.se

Läkemedelsverket

Vad är spice?2022-07-01T14:43:21+02:00

Spice är syntetiska droger som framställs i laboratorier. Spice kan bestå av varianter av cannabis och olika rökblandningar.

Läs mer:

CAN.se

Polisen.se

UMO.se

Läkemedelsverket

Vad är THC?2022-07-01T14:43:38+02:00

I cannabis finns det hundratals olika kemikalier varav den starkaste är THC. Det är just den som orsakar att man blir påverkad och “hög”. THC är en förkortning för “tetra-hydro-cannabinol”.THC är fettlösligt och kan därför lagras i kroppens fett och fettrika organ som t.ex levern och hjärnan. Detta gör att cannabis-rester kan stanna kvar i kroppen längre än andra droger och kan skapa negativa effekter på personen senare i livet.

Läs mer:

CAN.se

Polisen.se

UMO.se

Läkemedelsverket

Vad är hascholja?2022-07-01T14:43:57+02:00

Hascholja är en sirapsliknande vätska som pressas ut ur hampaväxten.

Läs mer:

CAN.se

Polisen.se

UMO.se

Läkemedelsverket

Vad är hasch?2022-07-01T14:45:09+02:00

Hampaväxen producerar en klibbig kåda som tillsammans med växtdelar och bindemedel pressas samman till haschkakor. De kan variera i färg, från ljusgul/ rödbrun till svart.

Läs mer:

Cannabishjälpen.se

CAN.se

Polisen.se

UMO.se

Läkemedelsverket

Vad är marijuana?2022-07-01T14:45:48+02:00

Marijuana, består av torkade växtdelar, frön, blad och stjälkar. Den påminner till utseendet om torkat gräs. Färgen kan variera och vara gul, gulgrå, grön eller gråbrun. Den har många olika namn t.ex. gräs eller weed.

Läs mer:

Cannabishjälpen.se

CAN.se

Polisen.se

UMO.se

Läkemedelsverket

Vad är cannabis?2021-04-19T13:51:46+02:00

Cannabis är ett samlingsnamn för hasch, marijuana och hascholja, vilka man alla får ut från hampaväxten.

Vilket ”rus” upplever den som använt cannabis?2022-07-01T14:46:16+02:00

Cannabis ger ofta starka känslor och dessa känslor blir påverkade av omgivningen som personen är i. Om personen är i en positiv miljö upplever han ruset mer positivt än om han är i en negativ miljö. Samma sak händer om personen är glad, ledsen eller arg. Känslorna kan förstärkas. Under ruset kan personen bli fnittrig och mer pratsam men efter en längre tids missbruk blir missbrukaren ofta tyst, fundersam och sömnig.

Läs mer:

Cannabishjälpen.se

CAN.se

Polisen.se

UMO.se

Läkemedelsverket

Hur påverkas man av att röka hasch?2022-07-01T14:46:37+02:00

Den som nyss rökt hasch (hasch kommer från cannabisplantan) verkar smått berusad och är antingen tyst och inåtvänd eller fnittrig och pratsam. Man kan se att personen får ett enormt sug efter sötsaker och blir extremt törstig. Personen har även svårt att fokusera och lösa problem. Kan få minnesförlust, mindre social förmåga, få yrsel och långsamma rörelser. Man kan även drabbas av hallucinationer, paranoia och panikattacker.

Läs mer:

Cannabishjälpen.se

CAN.se

Polisen.se

UMO.se

Läkemedelsverket

Hur ser man om någon tagit Cannabis?2022-07-01T14:47:04+02:00

En person som är påverkad av cannabis har stora utvidgade pupiller och rödsprängda ögon. Pulsen blir snabb och blodtrycket ökar. Cannabis-rökaren kan blir torr i munnen och må illa.

Läs mer:

Cannabishjälpen.se

CAN.se

Polisen.se

UMO.se

Läkemedelsverket

Ladda ner

Fakta om droger

CAN är ett nationellt kompetenscentrum med undersökningar, forskning och kunskapshöjande insatser om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Läs mer hos CAN.se

Kontakt

Har du frågor om ditt föräldraskap eller om du känner oro för ditt barn kan du ringa oss på telefon 0123- 191 00 (växel). Vi som svarar arbetar på kommunens Råd och stöd-enhet. Om du vill kan du vara anonym i dessa samtal.

Du har även möjlighet att maila oss på foraldrawebben@valdemarsvik.se, eller använda meddelandefunktionen som finns på alla sidor.

Visste du att...

20%

Var femte elev i åk 8 (Valdemarsvik) har druckit sig berusade av alkohol.

28%

Var tredje tjej i åk 2 på gymnasiet använder tobak.

7%

7% av Valdemarsviks elever i åk 2 på gymnasiet har ”någon gång använt narkotika”.

Om mig är en webbenkät om hälsa och livsstil bland ungdomar i grund- och gymnasieskolan i Östergötland. Enkäten genomförs som ett samarbete mellan Region Östergötland, länets kommuner och Länsstyrelsen Östergötland, och har tagits fram tillsammans med ungdomar i länet.

Läs hela resultatet från enkäten Om mig 2020 här
I samarbete med
Go to Top