Förälder i Sverige

Förälder i Sverige2023-04-28T12:00:23+02:00

Att vara förälder i ett nytt land än sitt ursprungsland kan vara svårt då språket, kulturen, välfärdssystem och lagar ofta är annorlunda. Vanliga frågor som uppstår: Vart kan jag som förälder vända mig vid olika situationer och frågor? Var hittar jag mer information? Vilken hjälp finns det att få? Var kan jag träffa andra föräldrar och barn? Klicka på rubrikerna nedan för att komma vidare till sidor med mer information. Längre ner på sidan har vi sammanställt vanliga frågor (och svar). Klicka på plustecknet (+) för att se svaret.

Läs mer om föräldraskap

Mer informationssidor som finns på olika språk

  • UMO (Ungdomsmottagningen på nätet) finns översatt på olika språk (engelska, dari, somaliska, tigrinska och arabiska). UMO vänder sig till ungdomar i åldern 13-15 år men här finns även mycket bra information för dig som förälder! Här kan du läsa om Kroppen, Sex och samlevnad, Kärlek, Psykisk ohälsa, tobak, alkohol och droger).
  • Om Cannabis på olika språk
  • På Region Östergötlands hemsida ”Hitta rätt i vården” finns information om vart man kan vända sig om man blir sjuk eller har besvär som man vill diskutera eller få undersökta.
Frågor och svar
Är vänner viktigare än föräldrar för tonåringar?2021-04-26T11:41:26+02:00

Oftast ja. Det är fullt normalt och en naturlig del i en tonårings utveckling. När man är tonåring har man ju ena foten i barnvärlden och andra foten i den vuxna. Det kan vara både jobbigt och förvirrande. Även om du uppfattar att kompisar just nu är viktigast för din tonåring, så betyder det inte att du som förälder är oviktig –  tvärtom! Du behöver visa att du accepterar att du ibland blir bortvald men att du står kvar. För när det väl gäller är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Det är en balansgång att låta sin tonåring pröva sina vingar och samtidigt vara en förälder som står kvar. Det kan vara en utmaning men ofta också roligt och härligt.

(Källa: Frågor och svar på Bris.se)

Det har skurit sig rejält mellan min tonåring och mig – vad göra??2021-04-26T11:41:53+02:00

Be om hjälp. Släpp all prestige och ta hjälp av den andra föräldern eller av någon släkting som tonåringen har bra kontakt med. Du kan också söka professionellt stöd, t.ex. via socialtjänsten (Råd och stöd-enheten) som har olika former av familjebehandlande stödinsatser. Berätta för din tonåring att du söker stöd och varför du gör det. Oavsett om din tonåring inte vill vara med så visar du att du har en vilja att ni skall ha en bra relation.

(Källa: Bris.se)

Läs mer om Stöd och omsorg i Valdemarsvik på kommunens webbplats.

Hur fungerar en grundsärskola?2021-04-22T19:05:59+02:00

Grundsärskolan är till för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. Grundsärskolan är nio år, och det är kommunen som bestämmer
om eleven har rätt att gå i grundsärskolan (efter en noggrann utredning).

Läs mer om grundsärskola på Skolverket.se

Vad är det för skillnad på funktionsnedsättning och funktionshinder?2021-03-24T13:51:46+01:00

En funktionsnedsättning är en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd skada eller en skada efter en olycka eller sjukdom. Funktionsnedsättningar kan förekomma under en period eller för alltid och en person kan ha flera funktionsnedsättningar samtidigt.

Med funktionshinder menas de begränsningar som en funktionsnedsättning ger upphov till på grund av att omgivningen inte anpassas utifrån människors olika behov.

Läs mer om funktionsnedsättning bland barn på 1177.se

Mitt barn är jätterädd för tandläkaren? Vad ska jag göra?2021-04-22T17:00:57+02:00

Tandvårdsrädsla kan bero på många saker. Ofta har barnet sedan tidigare dåliga erfarenheter av tandbehandling, till exempel att det har gjort ont. Barnet kan också ha påverkats av någon i sin närhet som gett en negativ bild av tandvård.

Ring och prata med barnets tandläkare så du och ditt barn får hjälp att hantera detta. Du kan läsa mer om tandvårdsrädsla på 1177.se

Måste barnet gå till tandläkaren?2021-04-22T19:16:56+02:00

Nej, det är frivilligt men tandläkarvård är gratis upp till 23 år. Så varför inte gå dit?!
När man fyllt 23 år finns det olika typer av tandvårdsbidrag. Det finns även möjlighet att dela upp kostnaden. Läs mer om kostnad för tandvård på 1177.se

Vad finns det för fritidsaktiviteter för barn i Valdemarsviks kommun?2022-07-01T14:13:11+02:00

Under fliken Fritid på Föräldrawebben finns mer information om barn och ungas fritid. Det finns även information om aktiviteter och föreningsliv på Visit Valdemarsvik.

 

 

Vår ungdom har nu gått 3 år på gymnasiet men kommer inte få gymnasieexamen, vad händer nu?2022-07-01T14:59:44+02:00

Det är alltid tråkigt att efter 3 år inte ha med sig alla betyg. Men allt går att fixa. Alla ämnen går att läsa via Komvux. Kontakta kommunens ansvarige för vuxenstudier och diskutera hur ni kan lägga upp en planering. Läs mer på Kommunens hemsida.

Har din ungdom inte fått sin gymnasieexamen kommer hen bli kontaktat av kommunens samordnare för Kommunala AktivitetsAnsvaret (KAA). Alla kommuner har en skyldighet att kontakta ungdomar under 20 år ifall de inte har gymnasieexamen eller om de inte går på gymnasiet.

Ungdomen erbjuds hjälp och stöttning till att komma igång med studier, komma ut på praktik eller något annat som skulle gynna ungdomens situation. Kontakt till kommunens ansvarige för KAA finns på kommunens hemsida.

Vår tonåring har börjat på gymnasiet men det verkar inte gå så bra, hen trivs inte och tycker att hen har valt fel program?2021-02-15T13:37:05+01:00

Vänta inte för länge innan du/din ungdom pratar med sin mentor och studie och yrkesvägledare på sin skola. Be om hjälp, finns det möjlighet att byta till annat program. Ju fortare man upptäcker att det är fel program desto lättare brukar det vara att byta.

Men ibland måste man också prata om att hålla ut. Nya utmaningar är jobbiga men vi vet att det oftast blir bättre bara man börjar lära känna några fler personer i klassen. Bara att man får koll på hur det är att studera på gymnasiet.

Ser ni att frånvaron är hög och att ert barn kommer efter i flera ämnen – prata genast med ansvariga på skolan.

Vår tonåring har ingen aning om vilket program hen ska välja. Och inte vad hen vill jobba med framöver. Vad gör vi?2021-02-15T13:37:16+01:00

Ett av de första valen som ungdomen själv får bestämma över och då vill man ju göra rätt val. Tillsammans kan ni gå in på de olika gymnasieskolornas hemsidor och se vilka program som finns och hur skolan ser ut mm. Att välja rätt kan vara svårt men tänk att alla program idag är högskoleförberedande så ungdomen har möjlighet att läsa vidare framöver ifall de vill det.

Att fundera på ett yrke kan vara svårt då vi oftast inte vet vilka yrkes som finns. Men idag finns det ca 8000 olika yrken att välja på så valmöjligheten är stor. Leta utbildningar och information tillsammans, läs på och fundera lite utanför er egna box. Vad är ditt barn intresserad av?

Tips:

Min tonåring går i 9:an och börjar bli riktigt skoltrött. Hur kan jag peppa??2022-07-01T10:37:49+02:00

Vad står skoltröttheten för, är det oro för framtiden och för vilket val de ska göra är en fråga som behövs ställas först. Eller är det tonårströtthet över lag?

Många ungdomar tappar orken när de är oroliga för att de inte kommer kunna få ihop tillräckligt med poäng för att komma in på det program som de önskar. Be skolan och skolans SYV (Studie och yrkesvägledare) att hjälpa till med att titta hur antagningspoängen sett ut föregående år, måste din ungdom ha jättehöga betyg för att komma in eller är det okej att dra ner på takten lite? Har hen kommit efter och känner att det är omöjligt att ta ifatt? Be mentor om hjälp med att titta över situationen, be om hjälp med att strukturera upp arbetet och att din ungdom lägger fokus på rätt saker. Det är viktigt att din ungdom får grepp över sin studiesituation för då först blir den hanterbar. Försök peppa ditt barn. Erbjud din hjälp med läxorna, även att inte det är ditt bästa ämne, men forskning visar på att engagerad förälder genererar bättre studieresultat. Samtidigt så får ni lite tid tillsammans och kan kanske prata om lite andra saker samtidigt.

Är det bara tonårströtthet? Hjälp din ungdom att hjälpa sig själv. Ett förslag är att införa telefontystnad vid en bestämd tid. Kom överens om att telefonen ska läggas ngn annanstans än i sovrummet över natten. Många ungdomar har telefonen bredvid sängen eller till och med under kudden. Det plingar i deras telefon långt in på natten eller kanske även hela natten. Även om ert barn inte vaknar och svarar, så störs deras nattsömn då de inte kommer ner i djupsömnen. Men det kan också vara så att de vaknar till varje gång det plingar till i telefon och då blir det inte tillräckligt med sömn.

När ska man välja gymnasieskola?2022-07-01T10:39:17+02:00

Gymnasieväljare söker till gymnasiet under Gymnasievalsperioden. Perioden kan skilja sig mellan olika delar av Sverige. Ibland börjar den redan i mitten av december, ibland så sent som i slutet av januari. I Östergötland är gymnasievalsperioden 18 januari – 15 februari. Fråga för säkerhets skull om rätt datum Studie- och yrkesvägledaren på ditt barns skola eller genom att söka info på webbsidan Antagningskanslier.se

Vilka gymnasieutbildningar finns det?2022-07-01T10:41:12+02:00

Läs mer om gymnasieval och de olika inriktningarna under rubriken Skola och framtid.

Måste mitt barn gå på gymnasiet? Kostar det något?2022-07-01T10:43:29+02:00

Ungdomar som avslutat grundskolan kan välja att fortsätta studera i gymnasieskolan som är frivillig och avgiftsfri. Gymnasieskolan består främst av nationella program och introduktionsprogram. För ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning finns gymnasiesärskolan som är en fyraårig utbildning. Läs mer om gymnasieskolan på Skolverkets hemsida.

Hur ringer man till ambulansen?2021-02-03T11:01:34+01:00

Är det akut ringer du 112, annars kan du ringa 1177 för att få tips och råd.

Finns det något språkcafé?2022-07-01T15:02:28+02:00

Ja, på Norrköpings och Söderköpings bibliotek.

Läs mer på Götabibliotekens hemsida. 

Vart finns det simhall?2022-07-01T10:44:54+02:00

Det finns en simhall i Gusum (telefon 0123-205 41) samt en i Norrköping. Du heter mer information om Gusums simhall på kommunens hemsida.

Vart får man hjälp att fylla i olika blanketter?2021-02-15T13:39:33+01:00

Du kan fråga om hjälp dit blanketten ska, t.ex på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, förskolan, skolan osv.

Vad får man göra och inte göra i samhället? Vart lär man sig det?2022-07-01T10:46:14+02:00

När du går kursen i samhällsorientering som alla nyanlända blir kallade till. Du kan även läsa mer på InformationSverige.se

Hur kommer man in i samhället och får delta?2022-07-01T10:47:35+02:00

De vanligaste sätten att komma in i Sveriges samhälle är att få vänner via jobb, skola, fritidsaktiviteter (sport eller förening) eller via barnets förskola och skola. Föräldramöten är ett bra tillfälle att prata med andra föräldrar! Du kan också träffa nya vänner på badplatsen, i lekparker, på caféer med mera. På kommunens hemsida hittar du aktiviteter att delta i. Du kan också kontakta kommunens Integrationssamordnare.

Mitt barn har tagit saker, vad gör jag? Är rädd för polisen.2021-02-15T13:42:53+01:00
Mitt barn vill gå till Fabriken, är det bra där? Vad gör dom där?2022-07-01T15:13:21+02:00

Fabriken är öppen fritidsverksamhet och Ung Mötesplats där alla är välkomna mellan 10-19 år.

För barn mellan 10 och 12 år (årskurs 4 – 6) finns öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb). Den är avgiftsfri (betalar för eventuell lunch/mellanmål) där kan man komma och gå som man vill.

Läs mer om Fabriken på kommunens hemsida.

Hur dags ska mitt barn lägga sig?2022-07-01T15:16:39+02:00

Barn från 13 år behöver sova 8–9 timmar per dygn, men vissa behöver mer sömn än så i puberteten. Många i den här åldern sover mindre än de behöver, vänder på dygnet och har svårt att somna på kvällen.

Barn som har vänt på dygnet blir oftast trötta först vid 3–4-tiden på natten och vill helst sova till klockan 12 på dagen. De sover som djupast vid 6-tiden på morgonen, när det egentligen är dags att gå upp.

Läs mer om sömn på 1177.se

Vart kan man grilla ute?2022-07-01T15:18:26+02:00

Runt om i kommunen finns grillplatser i anslutning till vandringsleder, badplatser och campingar. Många av grillarna placerades ut under 2021.  De nya grillarna är lokalt producerade och levererade av kommunens arbetsmarknadsenhet.

Läs mer om grillplatser på kommunens hemsida.

Mitt barn vill fiska, går det bra överallt?2022-07-01T15:20:11+02:00

Läs mer på kommunens hemsida och på hemsidan om Svenska fiskeregler.

Mitt barn vill inte äta något. Vem ska jag fråga om hjälp?2021-04-07T14:49:02+02:00

Kontakta genast BVC (0-5 år), elevhälsan eller vårdcentralen! Du kan också kontakta kommunens familjebehandlare eller pedagogerna på barnets förskola eller skola. Kanske har de också märkt att barnet äter lite eller mår dåligt av något?

Mitt barn vill sova över hos en svensk kompis, ska man säga ja?2021-02-15T13:45:00+01:00

Kontakta kompisens föräldrar och prata om detta. Byt telefon-nummer med varandra.

Mitt barn vill gå på gym. Vad kostar det? Kan man få rabatt?2022-07-01T15:23:56+02:00

I Valdemarsvik finns det två gym: Hälsobruket och Hälsobolaget. Båda erbjuder träning för alla åldrar. Det är billigare att träna om man är seniorer eller studerande. För att träna på gym är det ofta en åldersgräns. Kontakta gymmen för mer information. Hälsobrukets hemsida  eller Hälsobolagets Facebooksida

Du vet väl att vi har fem utegym som är öppna och gratis året om? Läs mer om våra utegym på kommunens hemsida.

Hur ska man göra för att barnen ska lyda? De säger att man inte får röra dem i Sverige.2022-07-01T15:25:47+02:00

I Sverige är det enligt lag förbjudet att använda fysiskt och psykiskt våld mot barn (läs mer Föräldrabalken). Detta gäller även föräldrar i barnuppfostran och i skolan. Fysiskt våld är alla former av våld mot kroppen. Lätta slag, att dra i håret och nypa är också fysiskt våld. Psykiskt våld kan vara att hota, skrämma, frysa ut eller låsa in ett barn. Psykiskt våld kan skada barnets självkänsla och utveckling lika mycket som fysiskt våld. Sedan 1 januari 2020 finns det en ny barnrättslag i Sverige. Läs mer om lagen på Barnombudsmannens hemsida.

Att röra hårt vid ett barn är absolut ingen lösning för att barnet ska göra som du säger och vill! För att ett barn ska ”lyda” krävs det tydlighet från dig som förälder vad som gäller hemma. Var tydlig och sätt gränser. Våga säga vad du tycker och vad du förväntar dig av ditt barn. Ditt barn ska veta vad du vill och tycker. Det är också mycket viktigt att vara konsekvent. Det skapar förtroende mellan dig och barnet. Att uppmuntra barnet när den gjort rätt/något bra och lyssna till ditt barn. Det stärker barnets självförtroende. Oftast är det bättre att fokusera på det som är bra, istället för att skälla och tjata på barnet. Sist men inte minst: visa din kärlek till barnet! Varma kramar mår alla människor bra av. Här kan du läsa mer om konflikthantering med små barn. Och här kan du läsa om konflikthantering med tonåring.

Behöver du prata med någon om uppfostran får du gärna kontakta kommunens familjebehandlare för att få tips och råd kring ditt föräldraskap. Det är gratis, och ingen anmälan till Socialtjänsten görs så länge ingen far illa eller begår ett brott.

Om du är orolig för att ett annat barn far illa kan du kontakta kommunens Individ och familjeomsorg (tele 0123-191 00).

Om du har bevittnat våld mot ett barn kan du höra av dig till polisen på telefonnummer 114 14.

Vad gör man om man gått vilse i skogen, eller barnen försvunnit?2021-02-03T11:30:01+01:00

Ha för vana att alltid ta med en mobiltelefon när du går i skogen. Har du ingen själv kanske du kan låna, eller gå tillsammans med någon som har en? Berätta gärna för någon vilken skog du ska gå till. Om ditt barn har försvunnit så ring alla kompisars föräldrar och hjälp att leta efter barnet. Kontakta polisen på telefonnummer 114 14. Fråga alltid vart barnet ska gå och vilka kompisar det ska vara med. Be om telefonnummer till kompisar och/eller kompisens föräldrar.

Kan man sälja barnens kläder som är för små? Vart då?2021-02-15T13:45:54+01:00

Ett bra och billigt sätt att köpa, byta och sälja kläder via Blocket eller Marketplace på Facebook. Fråga även andra föräldrar om de vill köpa, sälja eller byta kläder som barnet vuxit ur. Det går också bra att skänka kläderna till Röda korsets butik Kupan på Storgatan 16 i Valdemarsvik.

Mitt barn vill ta körkort, vart ska vi gå? Vad kostar det?2021-02-15T13:46:01+01:00

Kontakta en trafikskola för mer information.

Hur hjälper jag mitt barn så att han trivs i nya landet? Kan jag prata med någon om det?2021-04-23T08:34:04+02:00

Börja med att kontakta barnets pedagog eller mentor. Dom känner ofta ditt barn väldigt väl. Du kan alltid ringa Råd och stöd på kommunen om du är orolig för ditt barn. Kontaktuppgifter och mer information finns på kommunens hemsida.

Kostar det något att låna böcker till barnen?2021-02-15T13:46:27+01:00

Nej, det kostar inget. Man ansöker om ett lånekort på biblioteket. Du hittar kontaktuppgifter till biblioteken på kommunens hemsida  Det är viktigt att lämna tillbaka böckerna i tid och att vara rädd om dom så de inte går sönder. Då får man betala böter. Barn som går i skolan brukar även kunna låna hem böcker från skolans bibliotek.

Kan man få hjälp till vinterkläder?2021-02-15T13:46:41+01:00

Om du bor i Sverige och barnet (under 16 år) är försäkrad i Sverige har du rätt till barnbidrag som ska täcka kostnad för kläder. Läs mer om barnbidrag på Försäkringskassans hemsida 

Om man har etableringsersättning ska även dessa pengar räcka till vinterkläder. Om man har försörjningsstöd kan man göra en ansökan om extra bidrag för kläder till barn.

Ett bra och billigt sätt att köpa vinterkläder är via Blocket eller Marketplace på Facebook. Fråga även andra föräldrar om de vill sälja eller byta vinterkläder som barnet vuxit ur. I Röda korsets butik Kupan på Storgatan 16 i Valdemarsvik finns det begagnade kläder och skor.

Kan man få hjälp att betala för tandläkaren?2021-04-22T19:24:13+02:00

Tandläkarvård är gratis upp till 23 år. Sedan finns det olika typer av tandvårdsbidrag. Det finns även möjlighet att dela upp kostnaden. Läs mer om kostnad för tandvård på 1177.se

Hur får man kontakt med läraren i barnens skola?2021-02-03T11:31:16+01:00

Du hittar kontaktuppgifter i Infomentor eller på kommunens hemsida 

Hur bokar man tid på vårdcentralen och hos tandläkaren?2021-02-15T15:02:08+01:00

Man ringer dit för att boka en tid. Kontaktuppgifter till Vårdcentralen hittar du på Region Östergötlands hemsida  Här finns även kontaktuppgifter till Folktandvården

Om mitt barn ser dåligt, vart kan jag få hjälp?2021-02-15T13:47:52+01:00

Kontakta barnavårdscentralen om barnet är 0-5 år. Går barnet i skolan kan du prata med elevhälsan eller vårdcentralen. Det finns glasögonbidrag om barnet har synfel och behöver glasögon. Via Synsam kan alla barn mellan 5-12 år få gratis aktivitetsglasögon. Läs mer på Synsam.se
Du kan läsa mer om synfel hos barn på 1177.se

Vad är socialtjänst och vad gör de?2021-04-23T08:34:53+02:00

På kommunen finns något som kallas socialtjänst (i Valdemarsvik heter det Stöd och omsorg). Socialtjänsten följer socialtjänstlagen som handlar om vilka rättigheter du har till socialbidrag, vård och omsorg. Om du har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Läs mer om Stöd och omsorg på kommunens webbplats.

Är socialtjänsten till för att hjälpa oss eller är de mot oss? Törs man be om hjälp där om man har problem med sina barn?2021-04-23T08:35:32+02:00

Socialtjänstens enhet Råd och stöd finns till för familjer som har det svårt i sin familjesituation, och som behöver prata med någon utomstående. Här kan du boka rådgivande samtal med en familjebehandlare som kan ge dig stöd i ditt föräldraskap. Ibland erbjuds även föräldragrupper som tillsammans diskuterar problem som kan uppstå hemma med sitt barn. Det kan vara skönt att prata med andra som har samma problem. Läs mer om kommunens föräldraskapsstöd på kommunens webbplats.

Vad är en handläggare?2021-02-15T13:49:46+01:00

På kommunen finns något som kallas socialtjänst (i Valdemarsvik heter det Stöd och omsorg). Socialtjänsten följer socialtjänstlagen som handlar om vilka rättigheter du har till socialbidrag, vård och omsorg. Om du har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. En handläggare kommer att hjälpa dig med dessa frågor. Läs mer om Stöd och omsorg på kommunens webbplats.

Vad är Infomentor?2021-02-03T11:34:53+01:00

Infomentor är den ”lärplattform” som förskolor och skolor i Valdemarsviks kommun använder sig av. Här finns till exempel planering för barnets dagar på förskola/fritids/skola och information till dig som förälder. Så det är viktigt att gå in på Infomentor regelbundet för att inte missa viktig information. Minst en dag i veckan. På kommunens hemsida finns filmer som visar hur du ska använda Infomentor. Du kan också läsa mer på Infomentor.se  eller kontakta någon personal på barnets förskola eller skola.

Vad finns det för digitala tjänster som kan hjälpa mina barn med skolarbetet och svenskan?2022-07-01T15:35:35+02:00

Att vara förälder

På sidan Information Sverige kan du som är ny förälder i Sverige hitta information om föräldraskap och vart du kan vända dig i olika situationer som rör ditt barn.

Läs mer hos Informationsverige

Kontakt

Har du frågor om ditt föräldraskap eller om du känner oro för ditt barn kan du ringa oss på telefon 0123- 191 00 (växel). Vi som svarar arbetar på kommunens Råd och stöd-enhet. Om du vill kan du vara anonym i dessa samtal.

Du har även möjlighet att maila oss på foraldrawebben@valdemarsvik.se, eller använda meddelandefunktionen som finns på alla sidor.

I samarbete med
Go to Top