Är du orolig för att ditt barn säger extrema saker? Rädda barnen har en Orostelefon för stöd och rådgivning om du är orolig för någon i din närhet. Här kan du som förälder få information i frågor som rör våldsbejakande extrimism och få stöd, råd och hjälp kring din oro. Du kan också ringa om du själv befinner dig i en miljö du vill lämna. De tar emot ditt samtal oavsett var du bor eller hur gammal du är. Du är anonym, samtalet är kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen.

Du kan även höra av dig via e-post: orostelefonen@rb.se

Läs mer på www.raddabarnen.se/orostelefonen

.