I hela Östergötland ökar användandet av vitt snus och vape (e-cigaretter) kraftigt bland våra ungdomar. I årskurs 8, Valdemarsvik, har 35% testat vape samt 12% uppger att de använder snus. Skolorna har indikerat att de har problem kring dessa produkter på skoltid. Det är 18-årsgräns på köp av dessa produkter. Lagen och kommunens drogpolicy är tydlig, ingen användning får ske under skoltid. Om vi hittar vitt snus och vape på en elev så kommer dessa att tas i beslag och vårdnadshavare kontaktas. På grund av aggressiv marknadsföring finns det en tro att dessa produkter är ofarliga jämfört med motsvarande produkter som innehåller tobak. Nedan har vi sammanställt en kort information baserat på forskning som idag finns tillgänglig.

Nikotin

Nikotin finns i nästan samtliga vapes och i vitt snus. Nikotinanvändning leder till högre puls och ett ökat blodtryck, och är associerat med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Användare av vitt snus rapporterar i större utsträckning psykisk ohälsa och användning av andra beroendeframkallande droger(ex alkohol, cannabis) jämfört med nikotinfria ungdomar. Höga doser av nikotin kan leda till förgiftning, och även om majoriteten av rapporterade fall är mindre allvarliga finns det flera exempel där nikotinförgiftning lett till döden.

Nikotinssnus/vitt snus

Det vita snuset marknadsförs ofta som ”tobaksfritt” men faktum är att vitt snus innehåller höga doser av nikotin, som i sin tur framställs av just tobak. Doserna i vissa vita snuser är långt högre än i tradionellt snus. (Brunt snus 10-15mg nikotin/gram, Vitt snus – upp till 40 mg nikotin/gram) Det vita snuset har också tillsats med smaker som gör att ungdomar lätt hamnar i bruk, då det inte ”är äckligt”.

Förutom att bli beroende av nikotin så påverkar vitt snus också på munslemhinnan och munnens celler. I produkten finns också spår av cancerogena ämnen.

Vape/E-cigaretter

E-cigarettens juice(vätska) innehåller ämnen som är godkända för förtäring, men vid upphettning bildas giftiga föreningar som dras ner i lungorna, några är klassade som cancerogena. Hur mycket hälsovådliga ämnen som bildas beror på vilken typ av e-cigarett och e-juice som används.

Smaksättningarna har i vissa fall visat sig vara cellskadliga och bidra till inflammation. Det finns fler än 15 000 olika smaksättningar, och många har inte studerats med avseende på säkerhet vid inandning. Sjukdomar och kroppsliga symtom som kopplats till e-cigarettanvändning är bland annat ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, påverkan på luftvägar och lungor samt försämrad munhälsa. De som vejpar rapporterar i högre grad symtom såsom feber, frossa och sjukdomskänsla, jämfört med individer som inte använder e-cigaretter.

Vissa Vapes på marknaden innehåller narkotikaklassade preparat och det är svårt att som ungdom veta vad just deras vape innehåller. Vape kan med lätthet, utan ålderskontroll, beställas på nätet och många vapes tillverkas billigt i länder som inte tar ansvar för våra ungdomars bästa.

Kommunen tipsar

Prata med era ungdomar om detta och ha en dialog. Gå inte på vad som skrivs på olika internetsidor utan använd befintlig forskning, Folkhälsomyndigheten och Hjärt- och lungfonden är tips på bra läsning och kunskap. Ha nolltolerans till dessa produkter. Orkar man inte som förälder, ta hjälp av andra i er närhet eller kontakta kommunens Råd & stöd samt skolans elevhälsa.