BokomslagDet finns två böcker som medarbetarna på Föräldrawebben tipsar om extra mycket just nu. Boken Hela Havet stormar beskrivs som småbarnsfamiljens livboj vid trots, konflikter och syskonbråk. Författare är Tova Winbladh och Ida Flink, båda är psykologer och själva föräldrar. De visar i boken hur olika omständigheter påverkar familjelivet – som antalet barn, bonusbarn, om det är en eller fler föräldrar i familjen – och belyser med stark igenkänning hur ens goda föresatser som förälder ofta krockar med vardagens krav och utmaningar. Genom att nyfiket utforska vad som

ligger bakom ett barns protester och pröva nya förhållningssätt ges nycklar till förändring – och hopp om ett lugnare familjeliv. Boken är utgiven av Natur & Kultur.

Den andra boken heter Fem gånger mer kärlek och är skriven av Martin Forster. Boken handlar om att ge sina barn fem gånger mer kärlek, det vill säga fem gånger så mycket positiv uppmärksamhet som tjat, tillsägelser och gränssättning. Den här boken visar hur man som förälder gör detta. Det är en handfast och konkret guide med väl förankrad forskning i ryggen och ett pedagogiskt upplägg med både exempel och övningar. Principerna kommer från KBT, och bygger på tillämpad forskning om föräldraskap. Bokens kapitel utgår från olika teman på vanliga problem som de flesta föräldrar upplevt. Därefter följer övningar som steg för steg ger dig som förälder en ny färdighet och insikt. Boken riktar sig i första hand till föräldrar som har barn mellan 2 och 12 år.

Bokomslag