Kränkningar på nätet kan se olika ut. De kan vara fysiska (någon kapar ditt barns konto), verbala (någon skriver något taskigt) eller psykiska (någon fryser ute ditt barn från en grupp). Du som förälder kan få bättre insyn i ditt barns liv på nätet genom att försöka bli mer delaktig. Prata gärna om vad som skett på nätet idag, våga vara lite nyfiken och låt ditt barn visa någon ny app, spel eller klipp. Genom att bli mer delaktig ökar chansen att ditt barn vill prata om vad som sker i deras digitala värld. Läs mer om Internet bland barn och unga på Föräldrawebbens sida om Internet

Person håller i mobiltelefon