Både ja och nej. Det positiva är att skärmtid kan bidra till barnets pedagogiska utveckling, sociala kontakter mm. ”Skärm” är ett naturligt inslag i barns vardag numera. MEN om skärmtiden har en negativ påverkan på sömn, fysisk aktivitet, fritidsintressen eller kompisrelationer DÅ kan man säga att skärmtid påverkar barnens hälsa. Läs mer om skärmtid under skärmtid och Internet