Användning av ren lustgas i berusningssyfte blir allt vanligare bland ungdomar och unga vuxna. Lustgas, som ger ett kortvarigt rus, är inte narkotikaklassat men kan ändå vara farligt. Lustgasen ger ett rus på 1–2 minuter som skapar avslappning och fnittrighet. Det kan ge smärtlindring och hallucinationer.  Den största risken med ren lustgas är syrebrist och en försvagning av hjärtmuskeln.

Lustgas är ett läkemedel som normalt används som smärtlindring inom vården. Men medan vården använder lustgas BLANDAT MED SYRGAS genom en MASK, inhalerar ungdomarna ren lustgas genom patroner. Patronerna är ej narkotikaklassade och går att köpa i vanliga affärer, till bland annat gräddsifoner vid matlagning.

Vad kan jag göra som vuxen?

  • Prata med ungdomar/unga vuxna i din närhet om riskerna och faran med att använda lustgas.
  • Var observant på om du hittar patroner, gasbehållare eller ballonger.

Läs mer om lustgas här.

Är du orolig eller har frågor?
Är du orolig eller har frågor om lustgas, eller andra droger kan du kontakta kommunens socialtjänst. Kontaktuppgifter hittar du under fliken Stöd och hjälp.