Barn kan också ha självmordstankar, och det är viktigt att vi vuxna tar på allvar. Men vad ska man säga? När ska man kontakta professionellt stöd? Visa att du finns nära till hands och lyssna till vad barnet har att säga. Försök att få fram vad som står bakom barnets känsla. Fler tips om hur du pratar med barn som har självmordstankar hittar du under Psykisk hälsa.

Vid akut läge – ring 112!

Ledsen pojke