En utredning på uppdrag av regeringen visade att kommunerna inte lever upp till konventionens artiklar i praktiken. Orsakerna är kompetensbrist och avsaknaden av verktyg för att tillämpa konventionen praktiskt.

Läs mer om barnkonventionen på barnombudsmannens hemsida.