Det bästa är att ta del av barnets vardag genom att samtala kring barnets liv på nätet.

Surfalugnt.se hittar du ÅTTA superbra råd för att bli mer delaktig i barnets nät-liv.