Det kan vara svårt att sluta med e-cigaretter, särskilt om behållarna varit överdoserad med nikotin. Kontakta helst skolsköterskan eller vårdcentralen för hjälp. Det finns även hjälp att sluta via Internet. Läs mer på dessa webbsidor:

  • Ungdomsmottagningen på nätet
  • Sluta-Röka-Linjen
  • 1177 – Rökning och snusning
  •  Drugsmart.se
  • A Non Smoking Generation