Det finns många alternativ om du vill ha professionell hjälp att ändra dina alkoholvanor. Du kan välja läkemedel eller psykologisk behandling, båda anses lika effektiva. Du kan också kombinera olika behandlingar. Om du inte lyckas med en behandling kan du prova en annan.

Här är exempel på behandlingar som kan hjälpa:

  • motivationshöjande samtal
  • kognitiv beteendeterapi, KBT
  • tolvstegsprogrammet
  • läkemedelsbehandling
  • självhjälpsgrupper.

Läs mer på 1177 om behandling och stöd vid alkoholproblem.