När du går kursen i samhällsorientering som alla nyanlända blir kallade till. Du kan även läsa mer på InformationSverige.se