Förslag på samtalsämnen och frågor när du vill prata med ditt barn om stress:

Hemma: Hur är det hemma? Händer något särskilt som påverkar barnet? Har barnet möjlighet att vara i fred? Behöver hen mer lugn och ro?

Fritiden: Är det roligt med aktiviteter? Är de för många? Är de för få? Är det roligt att träna? Tar det för mycket tid?Är det för mycket ansvar hemma? Med hemmet och syskon?

Skolan: Hur är det i skolan? På lektionerna? På rasterna? Hur fungerar det med läxor?

Kompisar: Hur är det med kompisar? Känner barnet sig ensam? Är det svårt att säga nej till kompisar?

Källa: 1177.se