Du som är beroende av alkohol kan känna igen dig i följande påståenden:

  • Du känner ett starkt begär efter alkohol.
  • Du har svårt att sluta dricka när du har börjat.
  • Du har misslyckats med att minska drickandet.
  • Du ger drickandet en central roll, ofta på bekostnad av annat som du tycker är viktigt.
  • Du tål större mängder alkohol och måste dricka mer alkohol än tidigare för att få samma effekt.
  • Du mår dåligt när du inte dricker alkohol och får så kallade abstinensbesvär. Abstinensbesvär kan vara att du skakar, mår illa eller har problem med sömnen.

Om tre eller fler av påståendena stämmer in på dig har du sannolikt ett alkoholberoende.