Det är inte alltid lätt att veta om en närstående har en ätstörning. Det kan finnas många tecken som gör att man börjar misstänka. Tex

  • Plötslig eller dramatisk viktnedgång
  • Radikalt förändrade matvanor
  • Överdrivna motionsvanor
  • Mat som verkar försvinna spårlöst från skafferiet eller kylskåpet
  • Markant känslighet att prata om mat och ätande
  • Upptagenhet med mat
  • Hemlighållande av vad man gör efter måltider

Källa: www.ätstörning.se (Karolinska institutet)

Kontakta skolsköterska, vårdcentralen eller ungdomshälsan om du misstänker att ditt barn har ätstörningar. Lyft eventuellt frågan med en personal på skolan eller idrottsledaren.