Under 2019 och 2020 har kompetenshöjande insatser genomförts inom kommunens verksamheter samt för kommunens politiker. Just nu pågår ett arbete med att ta fram en modell för hur Valdemarsviks kommun ska tillämpa Barnkonventionen vid politiska beslut. Ett konkret exempel där Barnkonventionen prövats är inför hopslagningen av Lovisebergs och Sörbys förskola. Syftet var att ta reda på hur övergången från en till två nya förskolor bli så bra som möjligt för barnen som berörs, och vad som är viktigt att ta hänsyn till i övergången så den utgår från vad som är barnens bästa.