Vad står skoltröttheten för, är det oro för framtiden och för vilket val de ska göra är en fråga som behövs ställas först. Eller är det tonårströtthet över lag?

Många ungdomar tappar orken när de är oroliga för att de inte kommer kunna få ihop tillräckligt med poäng för att komma in på det program som de önskar. Be skolan och skolans SYV (Studie och yrkesvägledare) att hjälpa till med att titta hur antagningspoängen sett ut föregående år, måste din ungdom ha jättehöga betyg för att komma in eller är det okej att dra ner på takten lite? Har hen kommit efter och känner att det är omöjligt att ta ifatt? Be mentor om hjälp med att titta över situationen, be om hjälp med att strukturera upp arbetet och att din ungdom lägger fokus på rätt saker. Det är viktigt att din ungdom får grepp över sin studiesituation för då först blir den hanterbar. Försök peppa ditt barn. Erbjud din hjälp med läxorna, även att inte det är ditt bästa ämne, men forskning visar på att engagerad förälder genererar bättre studieresultat. Samtidigt så får ni lite tid tillsammans och kan kanske prata om lite andra saker samtidigt.

Är det bara tonårströtthet? Hjälp din ungdom att hjälpa sig själv. Ett förslag är att införa telefontystnad vid en bestämd tid. Kom överens om att telefonen ska läggas ngn annanstans än i sovrummet över natten. Många ungdomar har telefonen bredvid sängen eller till och med under kudden. Det plingar i deras telefon långt in på natten eller kanske även hela natten. Även om ert barn inte vaknar och svarar, så störs deras nattsömn då de inte kommer ner i djupsömnen. Men det kan också vara så att de vaknar till varje gång det plingar till i telefon och då blir det inte tillräckligt med sömn.