Försök att ta upp frågan hemma med barnet. I högstadieåldern är barnet så pass stort att en dialog om problemet kan hållas med barnet. Barnet är troligtvis mycket medveten själv om hens övervikt. Prata med skolsköterskan eller vårdcentralen för att få stöd och hjälp. Kontaktuppgifter till elevhälsan finns på Valdemarsviks kommuns hemsida.