Läs mer på kommunens hemsida och på hemsidan om Svenska fiskeregler.