Delirium tremens är en allvarlig komplikation som kan uppstå vid långvarigt alkoholmissbruk. Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har symtom på delirium tremens.

Detta är symptom på delirium tremens:

  • Du får feber.
  • Pulsen blir snabb.
  • Det känns ostadigt när du går.
  • Du får skakningar och svettningar.
  • Du upplever förvirring och hallucinationer.
  • Du får minnesförlust.
  • Du upplever problem med synen.