Vad kan jag göra själv?

Det går att ta sig ur ett beroende utan någon speciell behandling. Många ändrar själva sina vanor, ofta med stöd av närstående. På 1177 kan du läsa mer om hur du själv kan ändra dina alkoholvanor.

Söka behandling

Det finns behandling för alkoholberoende. Här kan du få hjälp:

På 1177 kan du läsa mer om var du kan få hjälp mot alkoholproblem.

Alla vårdmottagningar har sekretess. Om du vill vara helt anonym kan du kontakta Alkoholhjalpen eller Alkohollinjen.