Att vara beroende är att inte kunna kontrollera sitt sug och sina begär. Beroendet gör att en person inte kan sluta använda exempelvis droger eller alkohol, utan vill ha mer och mår dåligt om den inte får mer. Man kan vara beroende av många olika saker, inte bara droger, utan även exempelvis spel eller sex.

Läs mer på 1177.se