Det är alltid tråkigt att efter 3 år inte ha med sig alla betyg. Men allt går att fixa. Alla ämnen går att läsa via Komvux. Kontakta kommunens ansvarige för vuxenstudier och diskutera hur ni kan lägga upp en planering. Läs mer på Kommunens hemsida.

Har din ungdom inte fått sin gymnasieexamen kommer hen bli kontaktat av kommunens samordnare för Kommunala AktivitetsAnsvaret (KAA). Alla kommuner har en skyldighet att kontakta ungdomar under 20 år ifall de inte har gymnasieexamen eller om de inte går på gymnasiet.

Ungdomen erbjuds hjälp och stöttning till att komma igång med studier, komma ut på praktik eller något annat som skulle gynna ungdomens situation. Kontakt till kommunens ansvarige för KAA finns på kommunens hemsida.