Trots att de flesta unga idag vet att tobak inte är hälsosamt börjar ändå cirka 16 000 barn att röka varje år. De vanligaste orsakerna till att ungdomar börja röka är:

  • kompisar och grupptryck
  • psykisk ohälsa
  • att förebilder röker
  • brist på stöd från föräldrar samt andra vuxna.

Källa: Non smoking Generation

Läs mer om tobak och ungdomar på Non smoking generations hemsida.