Du kan fråga om hjälp dit blanketten ska, t.ex på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, förskolan, skolan osv.