De allra flesta föräldrar är dagligen i situationer där konflikter med barnen uppstår. Rädda barnen har i sin skrift ”Tryggt föräldraskap” samlat sina bästa råd för att undvika bråk och för att hantera en konflikt så bra som möjligt. Skriften finns på flera språk och innehåller:

  • Tips till föräldrar för att förhindra att konflikter uppstår.
  • Tips för hur man kan göra i en konfliktsituation, t ex för att behålla lugnet trots att man är stressad eller irriterad.
  • Frågor som uppmuntrar föräldrar till reflektion kring egna tankemönster och som kan öka förståelsen för barnets känslor och beteende.
  • Råd om när det är en bra idé att be andra om hjälp för att hantera konflikter med barnen, och var man kan vända sig för att få stöd.

Ladda ner

Kontakt

Har du frågor om ditt föräldraskap eller om du känner oro för ditt barn kan du ringa oss på telefon 0123- 191 00 (växel). Vi som svarar arbetar på kommunens Råd och stöd-enhet. Om du vill kan du vara anonym i dessa samtal.

Du har även möjlighet att maila oss på foraldrawebben@valdemarsvik.se, eller använda meddelandefunktionen som finns på alla sidor.

I samarbete med