Studieteknik och studiestöd

Studieteknik och studiestöd2022-02-18T10:36:58+01:00

En del barn älskar att göra läxan. Förmodligen för att hen är nyfiken på att lära sig nytt, men kanske också för att det är en mysig stund med mamma och/eller pappa. Andra barn tycker läxor är pest och de vill hellre göra något annat.

En film för barn om att Orka plugga (UR.se)

Varför läxor? Är det lag på det?

Enligt Skolverket finns det varken lagar eller regler om läxor. Det är lärare och rektorer som avgör om och i sådana fall hur de vill arbeta med läxor. Läxor varken kan eller ska ersätta den lärarledda undervisning som eleven har rätt till. Ur ett lärarperspektiv kan man se läxläsningen som ett sätt att använda fler av dagens timmar till inlärning än vad man hinner med i skolan.

Upplever du som förälder läxläsningen som en belastning eller som inskränkande på barnets fritid?

Då kan du se läxorna som ett sätt att vänja barnen vid egenstudier, vilket blir mer omfattande i slutet av grundskolan och sedan på gymnasiet och högskolan. Kom ihåg att läxor görs aldrig ”i onödan” eller för någon annans skull.

Hur motiverar jag mitt barn att göra läxorna?

Här är några (av många tips):

  • Se till att läxan inte görs på tom mage! Koncentration behöver energi….
  • Gå igenom och sortera vad som ska göras och sätt upp delmål (vad ska göras först, vilken dag osv). Kanske en belöning efter varje delmål?
  • Bestäm hur länge ni/barnet ska läsa läxor. Lägg in pauser om det är tidskrävande uppgifter.
  • Stäng av allt som kan vara störande (telefoner, TV osv)
  • Gör hellre lite läxor varje dag än att vänta in i det sista. Det blir aldrig bra.

Kan vi få hjälp med studietekniken?

Prata med barnets mentor eller ämneslärare om det är svårt att motivera ditt barn att göra läxorna.

Utbildningsguiden

I Utbildningsguiden hos Skolverket hittar du information och vägledning inför val av skola och utbildning, från förskola till utbildning för vuxna. Läs mer hos Skolverket.

Plugga på gymnasiet

Det finns många olika ämnen och inriktningar att läsa på gymnasiet. På sidan gymnasiestudera.se eller på sidan gymnasium.se finns mer information.

Har du frågor om gymnasievalet?

Behöver du komma i kontakt med det antagningskansli som ditt barn tillhör? Valdemarsviks kommun tillhör det Östra samverkansområdet. Du hittar kontaktuppgifterna dit på denna sida.

Praktiskt om gymnasiestudier

På Valdemarsviks kommuns sida kan du läsa mer om gymnasiestudier, exempelvis vad som gäller för att få inackorderingstillägg och resebidrag.

Vår tonåring har börjat på gymnasiet men det verkar inte gå så bra, hen trivs inte och tycker att hen har valt fel program?2021-02-15T13:37:05+01:00

Vänta inte för länge innan du/din ungdom pratar med sin mentor och studie och yrkesvägledare på sin skola. Be om hjälp, finns det möjlighet att byta till annat program. Ju fortare man upptäcker att det är fel program desto lättare brukar det vara att byta.

Men ibland måste man också prata om att hålla ut. Nya utmaningar är jobbiga men vi vet att det oftast blir bättre bara man börjar lära känna några fler personer i klassen. Bara att man får koll på hur det är att studera på gymnasiet.

Ser ni att frånvaron är hög och att ert barn kommer efter i flera ämnen – prata genast med ansvariga på skolan.

Vår tonåring har ingen aning om vilket program hen ska välja. Och inte vad hen vill jobba med framöver. Vad gör vi?2021-02-15T13:37:16+01:00

Ett av de första valen som ungdomen själv får bestämma över och då vill man ju göra rätt val. Tillsammans kan ni gå in på de olika gymnasieskolornas hemsidor och se vilka program som finns och hur skolan ser ut mm. Att välja rätt kan vara svårt men tänk att alla program idag är högskoleförberedande så ungdomen har möjlighet att läsa vidare framöver ifall de vill det.

Att fundera på ett yrke kan vara svårt då vi oftast inte vet vilka yrkes som finns. Men idag finns det ca 8000 olika yrken att välja på så valmöjligheten är stor. Leta utbildningar och information tillsammans, läs på och fundera lite utanför er egna box. Vad är ditt barn intresserad av?

Tips:

När ska man välja gymnasieskola?2022-07-01T10:39:17+02:00

Gymnasieväljare söker till gymnasiet under Gymnasievalsperioden. Perioden kan skilja sig mellan olika delar av Sverige. Ibland börjar den redan i mitten av december, ibland så sent som i slutet av januari. I Östergötland är gymnasievalsperioden 18 januari – 15 februari. Fråga för säkerhets skull om rätt datum Studie- och yrkesvägledaren på ditt barns skola eller genom att söka info på webbsidan Antagningskanslier.se

Vilka gymnasieutbildningar finns det?2022-07-01T10:41:12+02:00

Läs mer om gymnasieval och de olika inriktningarna under rubriken Skola och framtid.

Måste mitt barn gå på gymnasiet? Kostar det något?2022-07-01T10:43:29+02:00

Ungdomar som avslutat grundskolan kan välja att fortsätta studera i gymnasieskolan som är frivillig och avgiftsfri. Gymnasieskolan består främst av nationella program och introduktionsprogram. För ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning finns gymnasiesärskolan som är en fyraårig utbildning. Läs mer om gymnasieskolan på Skolverkets hemsida.

Läs mer

Mer frågor och svar

Gymnasieguiden.se har samlat de tio vanligaste frågorna och svaren om gymnasievalet.

Kontakt

Har du frågor om ditt föräldraskap eller om du känner oro för ditt barn kan du ringa oss på telefon 0123- 191 00 (växel). Vi som svarar arbetar på kommunens Råd och stöd-enhet. Om du vill kan du vara anonym i dessa samtal.

Du har även möjlighet att maila oss på foraldrawebben@valdemarsvik.se, eller använda meddelandefunktionen som finns på alla sidor.

Visste du att...

85,6%

av niondeklassarna var behöriga att söka något av gymnasieskolans nationella program (år 2020).

59,3%

av niondeklassarna i Valdemarsviks kommun uppnådde kunskapskraven i samtliga ämnen (år 2019).

81,4%

av niondeklassarna i Valdemarsviks kommun var behöriga att söka till ett yrkesprogram (år 2019).

Andelen förstahandssökande till högskoleförberedande program ökade inför läsåret 2019/20 jämfört med föregående år. Samhällsvetenskapsprogrammet är det vanligaste förstahandsvalet följt av ekonomiprogrammet.

Go to Top