På sidan autism, under sidan funktionsnedsättning finns en bra film om autism. Filmen handlar om svårigheterna med att förbereda sig på något som kanske inte kommer att inträffa. Ett konkret exempel från vardagen som illustrerar hur svårt det kan vara att vara förälder till ett barn med autism.