Om du är beroende av alkohol och inte dricker kan du få symtom på abstinens. Abstinens är när kroppen är så van vid alkohol att du mår dåligt när du inte dricker. Du kan bli orolig, skakig, illamående, svettig och få svårt att sova. När du minskar ner på ditt drickande eller slutar att dricka kan abstinensen bli besvärlig. Då kan du få hjälp av vården. Det finns läkemedel som kan mildra besvären och förebygga allvarlig abstinens. Abstinensen brukar gå över på någon vecka. Även om abstinensen kan vara besvärlig är det alltid bättre att sluta dricka än att fortsätta. Kontakta en vårdcentral om abstinensen är besvärlig. Du kan kontakta många mottagningar genom att logga in på 1177.

  • När du har druckit stora mängder under lång tid kan abstinensen bli allvarlig. Då kan du få krampanfall. Det kallas abstinensepilepsi. Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har symtom på abstinensepilepsi. 
  • Du kan också få delirium tremens. Det är en mycket allvarlig komplikation vid långvarigt alkoholberoende. Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har symtom på delirium tremens.