Barnkonventionen

17 f, 2020

Varför blev Barnkonventionen lag i Sverige?

2022-07-01T15:33:04+02:002020-12-17 08:08|

En utredning på uppdrag av regeringen visade att kommunerna inte lever upp till konventionens artiklar i praktiken. Orsakerna är kompetensbrist och avsaknaden av verktyg för att tillämpa konventionen praktiskt. Läs mer om barnkonventionen på ...

17 f, 2020

Vad gör kommunen för att leva upp till Barnkonventionen?

2021-02-03T11:32:36+01:002020-12-17 08:08|

Under 2019 och 2020 har kompetenshöjande insatser genomförts inom kommunens verksamheter samt för kommunens politiker. Just nu pågår ett arbete med att ta fram en modell för hur Valdemarsviks kommun ska tillämpa Barnkonventionen vid ...

17 f, 2020

Hur pratar jag med mitt barn om Barnkonventionen?

2021-02-03T11:32:11+01:002020-12-17 08:08|

Barnombudsmannen har tagit fram en sida om Barnkonventionen för barn. Den kan du och ditt barn titta på tillsammans. Sidan heter Mina rättigheter Webbsidan Barnrätt för alla har också material som är skrivna för ...

Go to Top