Intellektuell funktionsnedsättning

Intellektuell funktionsnedsättning2022-02-18T10:19:36+01:00

Att få ett barn med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) kräver mycket tålamod och ork från dig som förälder. Barnet behöver särskilt stöd och är oftast beroende av dig som vuxen.

Vad är utvecklingsstörning?

Utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning i hjärnan. Det kallas också intellektuell funktionsnedsättning. Den som har utvecklingsstörning har svårare att förstå och behöver mer tid för att lära sig och för att minnas. En del saker lär man sig aldrig. På andra sätt är man som alla andra. Barn och vuxna med utvecklingsstörning gläds, gråter, älskar och blir arga, precis som alla andra.

Film: Att vara förälder till Calle som har Downs syndrom

Mer information:

Kommunens stödinsatser för personer med funktionsnedsättning finns på Valdemarsviks kommuns webbplats.

FUB.se finns mer information om utvecklingsstörning.

På sidan UR föräldrar finns det filmer om föräldrar till barn med IF, som delar med sig av sina tankar och erfarenheter.

Hur kan jag skydda mitt barns integritet på nätet?2022-03-08T08:43:42+01:00

Det är viktigt att prata med ditt barn om hur den personliga informationen inklusive bilder kan spridas på nätet.

Läs mer om hur du kan skydda ditt barns integritet på Statens medieråd

Hur fungerar en grundsärskola?2021-04-22T19:05:59+02:00

Grundsärskolan är till för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. Grundsärskolan är nio år, och det är kommunen som bestämmer
om eleven har rätt att gå i grundsärskolan (efter en noggrann utredning).

Läs mer om grundsärskola på Skolverket.se

Vad är det för skillnad på funktionsnedsättning och funktionshinder?2021-03-24T13:51:46+01:00

En funktionsnedsättning är en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd skada eller en skada efter en olycka eller sjukdom. Funktionsnedsättningar kan förekomma under en period eller för alltid och en person kan ha flera funktionsnedsättningar samtidigt.

Med funktionshinder menas de begränsningar som en funktionsnedsättning ger upphov till på grund av att omgivningen inte anpassas utifrån människors olika behov.

Läs mer om funktionsnedsättning bland barn på 1177.se

Vilket ansvar har skolan för elever med funktionsnedsättning?2021-02-15T13:36:25+01:00

En funktionsnedsättning kan ge konsekvenser för individens lärande. Därför gäller det att skolan noggrant väljer pedagogiska strategier och utformar den fysiska miljön så att eleven kan nå målen. Alla elever är olika och skolan behöver ta fram olika individuella lösningar så att alla elever ges lika möjligheter att klara de olika momenten i undervisningen. Det är rektorn som har det yttersta ansvaret för detta. Läs mer om skolans ansvar på Skolverkets hemsida.

Läs mer

Kontakt

Har du frågor om ditt föräldraskap eller om du känner oro för ditt barn kan du ringa oss på telefon 0123- 191 00 (växel). Vi som svarar arbetar på kommunens Råd och stöd-enhet. Om du vill kan du vara anonym i dessa samtal.

Du har även möjlighet att maila oss på foraldrawebben@valdemarsvik.se, eller använda meddelandefunktionen som finns på alla sidor.

I samarbete med
Go to Top