Om du är orolig för ditt barn och vill ha stöd i ditt föräldraskap kan du vända dig till Barnhälsan. Vi på Barnhälsan erbjuder stöd till familjer med barn i åldern 6-14 år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa/psykosocial problematik samt till deras föräldrar.

Barnhälsan arbetar med rådgivning, information och samtal i olika former. Här finns yrkeskategorier som socialpedagog, psykolog och kurator. Vid behov hjälper Barnhälsan familjer vidare till andra insatser.

Du som förälder kan kontakta Barnhälsan om du är orolig över ditt barns psykiska hälsa eller välmående. Barnhälsan tar emot tidsbokade besök i Norrköping, Söderköping samt i Valdemarsvik (i Funkishuset på Garvaregatan 3).

Psykisk ohälsa kan visa sig som:

 • Oro och rädsla
 • Ledsenhet
 • Stress
 • Ont i magen
 • Ont i huvudet
 • Svårt att sova
 • Bråk och konflikter
 • Relationsproblem i familjen
 • Samspelssvårigheter

På Barnhälsan kan ni som familj få hjälp genom kortare kontakter i form av:

 • Rådgivning och information
 • Föräldrautbildning i grupp (KOMET-programmet)
 • Stödsamtal för föräldrar
 • Individuella samtal för barn och föräldrar
 • Familjesamtal
 • Samverkan med andra verksamheter
 • Behandling över nätet

Kontakt

Har du frågor om ditt föräldraskap eller om du känner oro för ditt barn kan du ringa oss på telefon 0123- 191 00 (växel). Vi som svarar arbetar på kommunens Råd och stöd-enhet. Om du vill kan du vara anonym i dessa samtal.

Du har även möjlighet att maila oss på foraldrawebben@valdemarsvik.se, eller använda meddelandefunktionen som finns på alla sidor.

I samarbete med