Om du är orolig för ditt barn och vill ha stöd i ditt föräldraskap kan du vända dig till Barnhälsan som är en samverkan mellan kommun och Region. Barnhälsan erbjuder kostnadsfritt stöd till familjer med barn i åldern 6-14 år som har lindrig/måttlig psykisk ohälsa eller psykosocial problematik. Stödet sker i form av rådgivning, information och samtal i olika former. Här finns yrkeskategorier som socialpedagog, psykolog och kurator. Vid behov hjälper Barnhälsan familjer vidare till andra insatser.

Barnhälsan tar emot tidsbokade besök i Norrköping, Söderköping samt i Valdemarsvik (i Funkishuset på Garvaregatan 3). Du når Barnhälsan på telefonnummer 010-105 91 50

Psykisk ohälsa kan visa sig som:

 • Oro och rädsla
 • Ledsenhet
 • Stress
 • Ont i magen
 • Ont i huvudet
 • Svårt att sova
 • Bråk och konflikter
 • Relationsproblem i familjen
 • Samspelssvårigheter

På Barnhälsan kan ni som familj få hjälp genom kortare kontakter i form av:

 • Rådgivning och information
 • Föräldrautbildning i grupp (KOMET-programmet)
 • Stödsamtal för föräldrar
 • Individuella samtal för barn och föräldrar
 • Familjesamtal
 • Samverkan med andra verksamheter
 • Behandling över nätet

Kontakt

Har du frågor om ditt föräldraskap eller om du känner oro för ditt barn kan du ringa oss på telefon 0123- 191 00 (växel). Vi som svarar arbetar på kommunens Råd och stöd-enhet. Om du vill kan du vara anonym i dessa samtal.

Du har även möjlighet att maila oss på foraldrawebben@valdemarsvik.se, eller använda meddelandefunktionen som finns på alla sidor.

Läs mer

Ladda ner

I samarbete med