Enheten Råd och Stöd
Råd och stöd är en öppenvårdsverksamhet som riktar sig till:

  • föräldrar med barn 0-18 år
  • blivande föräldrar

Här erbjuds du och din familj enskilda samtal och rådgivning om familjelivet och föräldraskapet. Vi träffas gärna 5-6 gånger för att kunna följa upp och vägleda under en längre period. All personal har tystnadsplikt och all kontakt är kostnadsfri. Våra lokaler i Funkishuset i Valdemarsvik.
Du når oss via kommunens växel på telefonnummer 0123-190 00. Det går också bra att maila till Föräldrawebben.

Individ- och familjeomsorgen
Ibland kan familjesituationen vara tuff pga en relation med sin partner eller annan närstående, som påverkar barnen och familjelivet i stort. Våld i hemmet, skilsmässa, alkohol- och missbruk eller ekonomiska problem är exempel på orsaker som bidrar till en svår familjesituation. Hos kommunens Individ- och familjeomsorg kan du få hjälp genom enskilda samtal och rådgivning. Du når oss via kommunens växel på telefonnummer 0123-190 00. Vid akuta situationer ring 112!

Elevhälsan inom skolan
Du kan alltid vända dig till elevhälsan om du har barn i skolåldern och känner dig lite orolig över ditt barn. Elevhälsan kan erbjuda oroliga vårdnadshavare tips och råd i vardagen. Du kommer i kontakt med elevhälsan via elevens skola.

Kontakt

Har du frågor om ditt föräldraskap eller om du känner oro för ditt barn kan du ringa oss på telefon 0123- 191 00 (växel). Vi som svarar arbetar på kommunens Råd och stöd-enhet. Om du vill kan du vara anonym i dessa samtal.

Du har även möjlighet att maila oss på foraldrawebben@valdemarsvik.se, eller använda meddelandefunktionen som finns på alla sidor.

I samarbete med