Barnhälsan
Barnhälsan är en mottagning för barn 6-14 år och deras familjer vid återkommande ledsenhet, oro/rädsla samt kris- och stressreaktioner. Här arbetar socionom, leg. psykolog eller leg. psykoterapeut. Ni som familj kan få hjälp till exempel genom rådgivning och stödsamtal. Alla på Barnhälsan arbetar under tystnadsplikt och besöken hos oss är kostnadsfria. Barnhälsan tar emot tidsbokade besök i Norrköping, Söderköping samt Valdemarsvik. Här kan du läsa mer om Barnhälsan.

Vårdcentralen i Valdemarsvik
Vårdcentralen kan du kontakta för allt som rör hälsa och sjukdomar. Här finns vårdpersonal med bred kompetens som kan hjälpa dig med de flesta problem. Valdemarsviks vårdcentral finns på Brogatan 4C i Valdemarsvik. Telefonnummer 010-105 92 90.

Ungdomshälsan
Valdemarsviks ungdomshälsa vänder sig till barn i åldern 13-25 år men det går även bra att kontakta ungdomshälsan utifrån din föräldraroll om du är orolig för ditt barn. Ungdomshälsan finns för tillfället endast i Söderköping och telefonnumret dit är 010-105 93 50. Besök gärna UMO: hemsida (Ungdomsmottagningen på nätet).

MOA-mottagningen
Moa-mottagningen vänder sig till alla under 26 år som har frågor eller problem som rör alkohol och droger (oavsett om du är förälder eller inte). På Moa-mottagningen arbetar socialpedagoger, skötare och kuratorer från Region Östergötland och Norrköpings kommun. Mottagningen erbjuder bla rådgivning, stöd och behandling samt provtagning. Kontaktuppgifter samt mer information finns på Norrköpings kommuns hemsida.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken kan behövas för dig och din familj när svårigheterna blir omöjliga att hantera och inte längre är i lindrig form. Det kan till exempel röra sig om depression, förvirringstillstånd, koncentrationssvårigheter, svårigheter i sociala relationer eller ångestproblem. Kontaktuppgifter samt mer information finns på 1177.se

Kontakt

Har du frågor om ditt föräldraskap eller om du känner oro för ditt barn kan du ringa oss på telefon 0123- 191 00 (växel). Vi som svarar arbetar på kommunens Råd och stöd-enhet. Om du vill kan du vara anonym i dessa samtal.

Du har även möjlighet att maila oss på foraldrawebben@valdemarsvik.se, eller använda meddelandefunktionen som finns på alla sidor.

I samarbete med