Undervikt

Undervikt2021-04-09T12:50:50+02:00

Att barnet är smalt och väger lite behöver inte vara ett problem, men en del barn tappar aptiten och går ner i vikt när de mår dåligt eller har det jobbigt på något vis. Ibland kan undervikt också bero på en ätstörning.

Om du vet att ditt barn äter bra och tillräckligt och ändå gått ner i vikt, kan det ibland bero på sjukdom eller allergi. Kontakta elevhälsan, ungdomshälsan eller vårdcentralen om du känner dig orolig som förälder.

Barnets vikt påverkas av vad familjen och andra som barnet träffar äter och rör sig.

Generella råd kring mat och vanor för att skapa matlust och en sund inställning till mat hos barn:

 • Föregå med gott exempel. Ät på regelbundna tider och ge mat som har bra näring. Ät samma mat som barnet.
 • Du avgör vad ni äter. Det handlar till exempel om vilken mat som serveras, hur mycket barnet får äta och vilken typ av mat ni äter. Du som vuxen har ansvar för att barnet får bra mat.
 • Ofta är det lättare om barnet kan ändra vanor tillsammans med familjen och andra närstående. Det är lättare om ni stöttar barnet till egna nya vanor.
 • Laga gärna mat tillsammans. Att vara med gör att barnet känner sig mer positivt inställd till mat och att äta, och får lära sig sådant som är bra att kunna i framtiden.

Tips om barnets vikt är lägre än förväntat:

 • Använd mer fett i maten, till exempel olja eller smör.
 • Se till att barnet får äta ofta om hen har svårt att äta större mängder vid samma tillfälle, eller om hen inte alls vill äta.
 • Prata med skolsköterska/Vårdcentral/BVC. Där kan ni också prata om hur barnet mår och hur familjen mår. Även sådant som stress, oro och sömnproblem hos barnet kan påverka hur hen äter och också påverka vikten.

Källa: 1177.se

Hur vet jag om mitt barn har en ätstörning?2021-04-27T13:21:34+02:00

Det är inte alltid lätt att veta om en närstående har en ätstörning. Det kan finnas många tecken som gör att man börjar misstänka. Tex

 • Plötslig eller dramatisk viktnedgång
 • Radikalt förändrade matvanor
 • Överdrivna motionsvanor
 • Mat som verkar försvinna spårlöst från skafferiet eller kylskåpet
 • Markant känslighet att prata om mat och ätande
 • Upptagenhet med mat
 • Hemlighållande av vad man gör efter måltider

Källa: www.ätstörning.se (Karolinska institutet)

Kontakta skolsköterska, vårdcentralen eller ungdomshälsan om du misstänker att ditt barn har ätstörningar. Lyft eventuellt frågan med en personal på skolan eller idrottsledaren.

 

Vad är bulimi?2021-04-27T13:24:24+02:00

Bulimi är en ätstörning som innebär att man hetsäter och sedan försöker göra dig av med maten, till exempel genom att kräkas eller använda laxermedel.

Hetsätningen leder ofta till kraftig ångest. Ångesten kan också leda till att man tränar och motionerar onormalt mycket. Gemensamt för personer med bulimi är att tankar på vikt, mat och ätande tar upp en väldigt stor del av deras liv.

Kontakta skolsköterska, vårdcentralen eller ungdomshälsan om du misstänker att ditt barn har ätstörningar. Lyft eventuellt frågan med en personal på skolan eller idrottsledaren.

Läs mer om bulimi på Bup.se

Vad är anorexi?2021-04-22T17:03:30+02:00

En ätstörning börjar ofta med en önskan om att gå ner i vikt. Sedan kan flera olika saker bidra till att barnet utvecklar en ätstörning. Det kan till exempel bero på:

 • ärftlighet
 • att barnet mår psykiskt dåligt
 • skönhetsideal i media eller olika idrottssammanhang
 • dålig självkänsla
 • traumatisk händelse
 • oroligt hemma (familjeproblematik)
 • mobbning, kränkningar och utfrysning av ”kompisar”

Kontakta skolsköterska, vårdcentralen eller ungdomshälsan om du misstänker att ditt barn har ätstörningar. Lyft eventuellt frågan med en personal på skolan eller idrottsledaren.

Läs mer om anorexi på Bup.se

Mitt barn vill inte äta något. Vem ska jag fråga om hjälp?2021-04-07T14:49:02+02:00

Kontakta genast BVC (0-5 år), elevhälsan eller vårdcentralen! Du kan också kontakta kommunens familjebehandlare eller pedagogerna på barnets förskola eller skola. Kanske har de också märkt att barnet äter lite eller mår dåligt av något?

Läs mer

Kontakt

Har du frågor om ditt föräldraskap eller om du känner oro för ditt barn kan du ringa oss på telefon 0123- 191 00 (växel). Vi som svarar arbetar på kommunens Råd och stöd-enhet. Om du vill kan du vara anonym i dessa samtal.

Du har även möjlighet att maila oss på foraldrawebben@valdemarsvik.se, eller använda meddelandefunktionen som finns på alla sidor.

I samarbete med
Go to Top