När det talas om ätstörningar tänker många på anorexia, men det finns flera former av ätstörningar. Förutom anorexia (självsvält) finns bulimi (hetsätning med kompensatoriskt beteende), hetsätningsstörning (hetsätning utan kompensatoriskt beteende, BED) samt ätstörning UNS (utan närmre specifikation).

Det är inte alltid lätt att veta om en närstående har en ätstörning. Det kan finnas många tecken som gör att man börjar misstänka.
Tex:

  • Plötslig eller dramatisk viktnedgång
  • Radikalt förändrade matvanor
  • Överdrivna motionsvanor
  • Mat som verkar försvinna spårlöst från skafferiet eller kylskåpet
  • Markant känslighet att prata om mat och ätande
  • Upptagenhet med mat
  • Hemlighållande av vad man gör efter måltider

Är du orolig för ditt barn så kan du kontakta skolans elevhälsa, eller vårdcentralen för en eventuell remiss. Du kan även finna stöd här:

Läs mer

Ladda ner

Kontakt

Har du frågor om ditt föräldraskap eller om du känner oro för ditt barn kan du ringa oss på telefon 0123- 191 00 (växel). Vi som svarar arbetar på kommunens Råd och stöd-enhet. Om du vill kan du vara anonym i dessa samtal.

Du har även möjlighet att maila oss på foraldrawebben@valdemarsvik.se, eller använda meddelandefunktionen som finns på alla sidor.

I samarbete med