Tobak

Tobak2022-04-25T09:26:07+02:00

Att tobak är skadligt för hälsan är inget nytt argument, och funkar sällan på ungdomar för att minska nyfikenheten att prova tobak. Däremot kan man diskutera tobakens påverkan på miljön genom kraftigt besprutade tobaksplantage eller alla kemikalier som cigarettfimpar orsakar. Ett annat argument för att minska barnets intresse för att börja använda tobak är kostnaden. Ett paket cigaretter eller en dosa snus om dagen kostar runt 18 000 kronor per år.

Tips:

 • Hitta alternativa argument. Skrämselpropaganda hjälper inte.
 • Säg alltid nej till tobak. Att du sätter gränser för ditt barn gör skillnad.
 • Prata med din tonåring. Diskutera hur man kan förhålla sig till kompisar som röker eller snusar. Stärk ditt barn med argument för att säga nej till tobak.
 • Prata med andra föräldrar. Hur pratar de om tobak med sina barn? Diskutera gärna förhållningssätt och regler. Kan ni skapa gemensamma överenskommelser?
 • Röker du själv? Ditt barn ska inte göra om samma misstag. Om du som förälder röker kan du ändå säga – ”gör inte om mitt misstag, rökning är beroendeframkallande och det är mycket svårt att sluta”.

Tobaksfri skoltid gäller på samtliga skolor i Valdemarsviks kommun. Detta innebär att inga elever får bruka tobak under skoltid. Samtliga riktlinjer för hur bruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak under skolan hanteras finns beskrivna i Drogpolicy för skolor i Valdemarsvik

Jag röker själv – hur kan jag påverka mitt barn till att avstå tobak?2022-07-01T14:16:02+02:00

Det kan kännas svårt att övertyga sina barn om att avstå dåliga vanor man själv har. Men vänd hellre ditt beroende till en fördel för konversationen – du vet ju nackdelarna med tobak. Var ärlig och berätta hur tobaken har påverkat dig och försök känna förståelse för ditt barns oro och tankegångar. Kanske kan ni gemensamt stödja och förebygga
tobaksbruk i hemmet? Kanske kan ni komma överens om att du slutar med ditt tobaksbruk om ditt barn samtidigt lovar att inte börja?

Källa: Non smoking Generation

Läs mer om tobak och ungdomar i Non smoking generations Föräldramaterial – hur pratar jag med ditt barn och tobak samt  på Non smoking generations hemsida.

Hur märker jag att mitt barn använder tobak?2021-02-09T13:52:47+01:00

Det finns några tecken du kan hålla utkik efter:

 • Luktar ditt barns kläder rök?
 • Tuggar ditt barn oftare tuggummi eller använder halstabletter?
 • Tar ditt barn sena och regelbundna kvällspromenader?
 • Anar du ett mer omsorgsfullt användande av tandborsten?
 • Har du hittat tändare, cigaretter, snus eller e-cigarett som kan likna en penna eller batteridriven apparat

Prata generellt om tobak för att öppna samtalsklimatet. Och våga fråga om du är orolig eller undrar något.

Källa: Non smoking Generation

Läs mer om tobak och ungdomar i Non smoking generations Föräldramaterial – hur pratar jag med ditt barn och tobak samt  Fpå Non smoking generations hemsida.

Vilka argument ska jag använda för att mitt barn ska sluta/aldrig använda tobak?2021-02-09T13:52:09+01:00

Att bara säga att tobak är farligt för hälsan på sikt biter sällan på ungdomar. Barn lever här och nu. Här har du exempel på argument att använda:

 • Inkörsport till andra droger – Alla som röker/provar att röka börjar absolut inte att använda droger, men om man vänder på det har de flesta som provat att röka cannabis använt cigaretter.
 • Fattigdom och barnarbete – På tobaksodlingar arbetar ofta människor som lever i fattigdom under omänskliga förhållanden. Många barn tvingas hjälpa sina föräldrar på tobaksfälten och kan inte
  gå i skolan. De som arbetar på tobaksodlingar riskerar att bli allvarligt sjuka. Under en dags arbete kan
  de få i sig en nikotinmängd som motsvarar runt 50 cigaretter!
 • Miljöpåverkan pga tobaksodlingen – varje år skövlar 286 000 ”fotbollsplaner” för att ge plats åt nya tobaksodlingar och virke till torkningen av tobaksbladen. och plats för att torka tobaksbladen.
  Marken som tobaken odlas på förorenas av bekämpningsmedel och töms på näring, vilket gör att det tar lång tid innan den har återhämtat sig och kan brukas igen.
 • Miljöpåverkan pga nedskräpning – I Sverige slängs omkring en miljard fimpar varje år på gatorna! Fimpar innehåller ett slags plast, cellulosaacetat, som kan ta 12 år för naturen att bryta ner.
 • Ekonomi privat – Att röka ett paket cigaretter om dagen kostar ca 24 000 kr per år. Och att snusa en dosa snus om dagen kostar ca 17 000 kr. Dessa pengar kan man använda till roligare saker….
 • Ekonomiska kostnader på samhällsnivå  – Tobak kostar årligen över 31 miljarder kronor i Sverige, i form av exempelvis sjukhuskostnader, sjukskrivningar och produktionsbortfall.
 • Fysiska hälsan – givetvis är hälsan ett stort och viktigt argument också. I Sverige dör cirka 14 000 personer
  varje år på grund av tobak. Ser vi till hela världen dör 7 miljoner varje år. Kroppen skadas på många sätt, exempelvis skapar nikotinet ökad risk för inlärningssvårigheter och depression. Rökning ökar risken för olika sorters cancer, för hjärtinfarkt och stroke och benskörhet bland annat.

Källa: Non smoking Generation

Läs mer om tobak och ungdomar på Non smoking generations hemsida.

samt i deras Föräldramaterial – hur pratar jag med mitt barn om tobak?

Varför börjar unga röka eller snusa?2021-02-09T13:53:23+01:00

Trots att de flesta unga idag vet att tobak inte är hälsosamt börjar ändå cirka 16 000 barn att röka varje år. De vanligaste orsakerna till att ungdomar börja röka är:

 • kompisar och grupptryck
 • psykisk ohälsa
 • att förebilder röker
 • brist på stöd från föräldrar samt andra vuxna.

Källa: Non smoking Generation

Läs mer om tobak och ungdomar på Non smoking generations hemsida.

Läs mer

Prata om tobak

Att bli beroende av tobak går snabbt. Därför är det viktigt att tidigt upptäcka att ditt barn har börjat röka eller snusa. Non Smoking Generation ger dig tips på vad du ska vara uppmärksam på och hur du kan prata med ditt barn om tobak.

Kontakt

Har du frågor om ditt föräldraskap eller om du känner oro för ditt barn kan du ringa oss på telefon 0123- 191 00 (växel). Vi som svarar arbetar på kommunens Råd och stöd-enhet. Om du vill kan du vara anonym i dessa samtal.

Du har även möjlighet att maila oss på foraldrawebben@valdemarsvik.se, eller använda meddelandefunktionen som finns på alla sidor.

Visste du att...

15%

av Sveriges befolkning (17-84 år) röker regelbundet.

12%

av Sveriges befolkning (17-84 år) snusar regelbundet.

25%

av Sveriges befolkning (17-84 år) använder tobak minst en gång i månaden.

I Sverige består tobaksanvändningen främst av cigaretter och snus. Tobakskonsumtionen orsakar stora hälsoproblem hos befolkningen och är en av de främsta påverkansbara hälsoriskerna i Europa.

I samarbete med
Go to Top