Vitt snus

Vitt snus2023-01-10T12:21:37+01:00

Användningen av vitt snus bland ungdomar ökar. I en nationell drogvaneundersökning 2022 hade 22 procent av elever i åk 9 provat vitt snus, och 40 procent av eleverna i åk 2 på gymnasiet (läs mer på CAN:s hemsida). Vitt snus och e-cigaretter (vape) innehåller enbart nikotin, och genom att kalla vitt snus för ”tobaksfritt” framstår det ofta som mindre skadliga (gäller även e-cigaretter). Men nikotinets toxiska och beroendeframkallande egenskaper påverkar både kropp och hälsa negativt. Eftersom produkterna är relativt nya på marknaden behövs mer kunskap om hälsorisker och skador på lång sikt. Barn och unga har lättare för att fastna i ett beroende.

Ny lag om vitt snus 1 januari 2023

Från och med 1 januari 2023 blir det skärpta lagkrav kring vitt snus (tobaksfria nikotinprodukter). Lagen innebär bla att förpackningarna ska märkas med hälsovarningar och innehållsförteckning. 18-årsgräns för att köpa nikotin produkter gäller utifrån tobakslagen.
Syftet med skärpningen av tobakslagen är att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av tobaksfria nikotinprodukter, och stärka skyddet för barn och unga.

Läs mer om den nya lagen på Folkhälsomyndighetens hemsida

Vitt snus är inte ofarligt

Det vita snuset innehåller nikotin som är ett akuttoxiskt ämne och starkt beroendeframkallande. Nikotin kan ge negativa effekter på bland annat hjärta och kärl. Nikotinanvändning kan under graviditeten orsaka komplikationer för både kvinnan, fostret och även för det nyfödda barnet. Om vätskor med nikotin sväljs kan de orsaka förgiftning och barn är särskilt känsliga. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Lockar unga tjejer

Det vita snuset lockar framför allt unga tjejer. Förpackningarna är ”snyggt” designade och de benämns ”tobaksfria” vilket kan uppfattas som ofarligt.

18-årsgräns

Vitt snus lyder under ”övriga nikotinprodukter” och omfattas därför av tobakslagen som säger att det är 18-årsgräns på att köpa vitt snus (gäller även e-cigaretter).

Är nikotin farligt?2022-12-16T11:28:20+01:00

Trots att effekten av nikotin är mindre än många andra droger är det en väldigt beroendeframkallande drog. Anledningen till det är att mycket dopamin frigörs i hjärnan vid nikotinbruk, och att nikotin är lättillgängligt i och med att bruket är lagligt och inte lika stigmatiserat som många andra droger.

Läs mer om nikotin på Drugsmart.se

Är det åldergräns på att köpa vitt snus?2022-12-16T11:27:17+01:00

Ja, enligt tobakslagen är det 18-årsgräns att köpa vitt snus.

Innehåller vitt snus tobak?2022-12-16T11:26:08+01:00

Vitt snus (tobaksfris nikotinprodukter) innehåller nikotin från tobaksplantan, men inte hela tobaksblad.

Hur kan jag hjälpa mitt barn sluta att vejpa?2022-12-16T10:33:50+01:00

Det kan vara svårt att sluta med e-cigaretter, särskilt om behållarna varit överdoserad med nikotin. Kontakta helst skolsköterskan eller vårdcentralen för hjälp. Det finns även hjälp att sluta via Internet. Läs mer på dessa webbsidor:

 • Ungdomsmottagningen på nätet
 • Sluta-Röka-Linjen
 • 1177 – Rökning och snusning
 •  Drugsmart.se
 • A Non Smoking Generation
Är e-cigaretter bättre än vanliga cigaretter?2022-12-16T10:28:28+01:00

E-cigaretter har marknadsförts som ett sätt att sluta röka vanliga cigaretter. Men det finns inga bevis för att e-cigaretter gör det lättare. Du blir inte av med nikotinberoendet eftersom e-cigaretter oftast innehåller nikotin. Du blir inte heller av med vanan att röka eftersom du fortsätter att hålla något i handen och föra det till munnen för att ta ett bloss. En del tycker att det känns mindre att andas in ångorna från en e-cigarett, än att andas in röken från en vanlig cigarett. Det kan göra att man tar djupare bloss och röker oftare.

Är det farligt att röka e-cigaretter?2022-12-16T10:27:17+01:00

Det finns ämnen i e-cigaretter som kan skada dina lungor och blodkärl, precis som vanliga cigaretter kan. Du kan få hosta, ont i halsen, bli torr i munnen, må illa eller bli yr om du röker e-cigaretter. Många e-cigaretter innehåller nikotin som kan göra dig beroende. Kroppen vänjer sig då vid nikotinet, och vill ha det igen. För dig som är barn eller tonåring är det extra lätt att bli beroende av nikotin. Det kan vara både mer eller mindre nikotin i e-cigaretter än i vanliga cigaretter. Det gör det svårt att säga hur skadliga eller farliga de är.

Källa: UMO

Vad är Vape?2022-12-16T10:22:25+01:00

Vape är en e-cigarett (elektronisk cigarett) och räknas som ”tobaksliknande produkt” i tobakslagen. Vanligtvis består den av en metallhylsa med en kammare som kan laddas med en vätska eller en ampull med smakämnen. Ofta innehåller vätskan också nikotin i olika halter. När e-cigaretten används värms vätskan upp med hjälp av ström från ett batteri och ånga bildas som man sedan andas in.

Läs mer här: Centralförbundet mot narkotika 

Jag röker själv – hur kan jag påverka mitt barn till att avstå tobak?2022-07-01T14:16:02+02:00

Det kan kännas svårt att övertyga sina barn om att avstå dåliga vanor man själv har. Men vänd hellre ditt beroende till en fördel för konversationen – du vet ju nackdelarna med tobak. Var ärlig och berätta hur tobaken har påverkat dig och försök känna förståelse för ditt barns oro och tankegångar. Kanske kan ni gemensamt stödja och förebygga
tobaksbruk i hemmet? Kanske kan ni komma överens om att du slutar med ditt tobaksbruk om ditt barn samtidigt lovar att inte börja?

Källa: Non smoking Generation

Läs mer om tobak och ungdomar i Non smoking generations Föräldramaterial – hur pratar jag med ditt barn och tobak samt  på Non smoking generations hemsida.

Hur märker jag att mitt barn använder tobak?2021-02-09T13:52:47+01:00

Det finns några tecken du kan hålla utkik efter:

 • Luktar ditt barns kläder rök?
 • Tuggar ditt barn oftare tuggummi eller använder halstabletter?
 • Tar ditt barn sena och regelbundna kvällspromenader?
 • Anar du ett mer omsorgsfullt användande av tandborsten?
 • Har du hittat tändare, cigaretter, snus eller e-cigarett som kan likna en penna eller batteridriven apparat

Prata generellt om tobak för att öppna samtalsklimatet. Och våga fråga om du är orolig eller undrar något.

Källa: Non smoking Generation

Läs mer om tobak och ungdomar i Non smoking generations Föräldramaterial – hur pratar jag med ditt barn och tobak samt  Fpå Non smoking generations hemsida.

Vilka argument ska jag använda för att mitt barn ska sluta/aldrig använda tobak?2021-02-09T13:52:09+01:00

Att bara säga att tobak är farligt för hälsan på sikt biter sällan på ungdomar. Barn lever här och nu. Här har du exempel på argument att använda:

 • Inkörsport till andra droger – Alla som röker/provar att röka börjar absolut inte att använda droger, men om man vänder på det har de flesta som provat att röka cannabis använt cigaretter.
 • Fattigdom och barnarbete – På tobaksodlingar arbetar ofta människor som lever i fattigdom under omänskliga förhållanden. Många barn tvingas hjälpa sina föräldrar på tobaksfälten och kan inte
  gå i skolan. De som arbetar på tobaksodlingar riskerar att bli allvarligt sjuka. Under en dags arbete kan
  de få i sig en nikotinmängd som motsvarar runt 50 cigaretter!
 • Miljöpåverkan pga tobaksodlingen – varje år skövlar 286 000 ”fotbollsplaner” för att ge plats åt nya tobaksodlingar och virke till torkningen av tobaksbladen. och plats för att torka tobaksbladen.
  Marken som tobaken odlas på förorenas av bekämpningsmedel och töms på näring, vilket gör att det tar lång tid innan den har återhämtat sig och kan brukas igen.
 • Miljöpåverkan pga nedskräpning – I Sverige slängs omkring en miljard fimpar varje år på gatorna! Fimpar innehåller ett slags plast, cellulosaacetat, som kan ta 12 år för naturen att bryta ner.
 • Ekonomi privat – Att röka ett paket cigaretter om dagen kostar ca 24 000 kr per år. Och att snusa en dosa snus om dagen kostar ca 17 000 kr. Dessa pengar kan man använda till roligare saker….
 • Ekonomiska kostnader på samhällsnivå  – Tobak kostar årligen över 31 miljarder kronor i Sverige, i form av exempelvis sjukhuskostnader, sjukskrivningar och produktionsbortfall.
 • Fysiska hälsan – givetvis är hälsan ett stort och viktigt argument också. I Sverige dör cirka 14 000 personer
  varje år på grund av tobak. Ser vi till hela världen dör 7 miljoner varje år. Kroppen skadas på många sätt, exempelvis skapar nikotinet ökad risk för inlärningssvårigheter och depression. Rökning ökar risken för olika sorters cancer, för hjärtinfarkt och stroke och benskörhet bland annat.

Källa: Non smoking Generation

Läs mer om tobak och ungdomar på Non smoking generations hemsida.

samt i deras Föräldramaterial – hur pratar jag med mitt barn om tobak?

Varför börjar unga röka eller snusa?2021-02-09T13:53:23+01:00

Trots att de flesta unga idag vet att tobak inte är hälsosamt börjar ändå cirka 16 000 barn att röka varje år. De vanligaste orsakerna till att ungdomar börja röka är:

 • kompisar och grupptryck
 • psykisk ohälsa
 • att förebilder röker
 • brist på stöd från föräldrar samt andra vuxna.

Källa: Non smoking Generation

Läs mer om tobak och ungdomar på Non smoking generations hemsida.

Läs mer

Prata om tobak

Att bli beroende av tobak går snabbt. Därför är det viktigt att tidigt upptäcka att ditt barn har börjat röka eller snusa. Non Smoking Generation ger dig tips på vad du ska vara uppmärksam på och hur du kan prata med ditt barn om tobak.

Kontakt

Har du frågor om ditt föräldraskap eller om du känner oro för ditt barn kan du ringa oss på telefon 0123- 191 00 (växel). Vi som svarar arbetar på kommunens Råd och stöd-enhet. Om du vill kan du vara anonym i dessa samtal.

Du har även möjlighet att maila oss på foraldrawebben@valdemarsvik.se, eller använda meddelandefunktionen som finns på alla sidor.

Visste du att...

15%

av Sveriges befolkning (17-84 år) röker regelbundet.

12%

av Sveriges befolkning (17-84 år) snusar regelbundet.

25%

av Sveriges befolkning (17-84 år) använder tobak minst en gång i månaden.

I Sverige består tobaksanvändningen främst av cigaretter och snus. Tobakskonsumtionen orsakar stora hälsoproblem hos befolkningen och är en av de främsta påverkansbara hälsoriskerna i Europa.

I samarbete med
Go to Top